Predmet poslovanja OB Sisak:
– pružanje polikliničko – konzilijarne  i stacionarne zdravstvene zaštite
– sakupljanje, skladištenje, termička obrada i zbrinjavanje opasnog otpada.

Opća bolnica djeluje na dvije lokacije u Sisku: J.J. Strossmayera 59 i Nikole Tesle 13, te na jednoj lokaciji u Petrinji, Vinogradi bb.

OIB: 01066571771

Žiro račun kod OTP banka Hrvatska d.d.
IBAN: HR3724070001100462447
BIC: OTPVHR2X

Informacije o Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak prema članu 10. Zakona o pravu na pristup informacijama se mogu pronaći u:

1. STATUT
2. PRAVILNIK O RADU
3. PRAVILNIK O PLAĆI, NAKNADAMA PLAĆA I OSTALIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA
4. PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA OPĆE BOLNICE “DR. IVO PEDIŠIĆ” SISAK
5. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
6. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
7. PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU
8. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
9. PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA BOLNICE I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
10. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA
11. ODLUKA O POČETKU, ZAVRŠETKU I PRERASPODJELI RADNOG VREMENA
12. PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG GRADIVA
13. PRAVILNIK O SIGURNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA OPĆE BOLNICE SISAK
14. PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA
15. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
16. PRAVILNIK O OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA I RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI
17. PROCJENA OPASNOSTI NA RADNIM MJESTIMA
18. PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
19. PRAVILNIK O ZONI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
20. PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I DONACIJA OPĆE BOLNICE DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK

Službenik za zaštitu podataka OB Sisak:
tel. 044/553-264
e-mail : pravna@obs.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu