Voditelj odjela:
Josip Tuškanec, mag.ing.aedif.
Telefon: 044 553 234
E-mail: tus@obs.hr

Administrativni referent:

Sandra Turković
Telefon: 044 553 233
E-mail: tus2@obs.hr

ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE

Voditelj odsjeka:
Antonio Sinko, mag.ing.el.
Telefon: 044 553 171
E-mail: sinko@obs.hr  

Pododsjek za održavanje na lokaciji Petrinja
Voditelj pododsjeka:
Nenad Šustić, ing.stroj.
E-mail: tuspetrinja@obs.hr

ODSJEK ZA INFORMATIKU

Voditelj odsjeka
Damir Haralović, mag.ing.techn.inf.
Telefon: 044 553 239
E-mail: damir.haralovic@obs.hr

Održavanje računala i mreže
Mario Zebić, bacc.ing.techn.inf.
Telefon: 044 553 170
E-mail: mario.zebic@obs.hr

Omar Peco
Telefon:044 553 200
E-mail: omar.peco@obs.hr

Dean Pelikan
Telefon:044 553 200
E-mail: dean.pelikan@obs.hr

ODSJEK ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA, OPĆE I USLUŽNE POSLOVE

Voditelj odsjeka
Helena Đermanović, mag.ing.sec.
Telefon: 044 553 146
E-mail: zastita@obs.hr

Stručnjak za zaštitu na radu
Karlo Jandrić, mag.ing.sec.
Telefon: 044 553 145
E-mail: zastita2@obs.hr

ODSJEK ZA PRANJE I ODRŽAVANJE RUBLJA

Voditelj odsjeka:
Ivana Marak
Telefon: 044 553 263
E-mail: praona@obs.hr  

ODSJEK ZA DIJETETIKU I PREHRANU

Voditelj odsjeka
Ivana Canjer, mag.nutr.
Telefon: 044 553 275
E-mail: kuhinja@obs.hr