v.d. Voditelj odjela:
v.d. Meri Prinčić, dr. med., spec. transfuzijske medicine

Glavni ing. odjela:
Leonora Rožić, bacc.med.lab.ing.

Telefon za informacije: 044 553 117

Ostalo osoblje (abecednim redom):

Mirjana Bila,bacc. med. lab. ing.
Dujić Sanja, med.lab.ing.
Grbić Nina, med.lab.ing
Ilinčić Ljiljana, zdrav. lab. teh.
Jozić Klaudija, zdrav. lab.  teh.
Majcen Kristina, dr.med., specijalizantica
Leila Kozjan, zdrav. lab. teh.
Mihaljević Robertina, bacc. med. lab. ing.
Prinčić Meri, dr. med. – spec. transfuziolog
Rožić Leonora, bacc. med. lab. ing.
Ivanka Prpić, administrator
Ruševljan Marija, dr. med. – spec. transfuziolog

Odjel za transfuzijsku medicinu smješten je u zgradi Ginekologije (suteren, ulaz od strane zgrade Uprave).

Unutar odjela postoje odsjeci:

Za čuvanje i distribuciju krvi i krvnih pripravaka
Za imunohematologiju trudnica i bolesnika
Za serološaka ispitivanja krvlju prenosivih bolesti
Ambulanta za praćenje antikoagulantne teraprije

Osnovna zadaća

Ustrojstvena jedinica bolničke zdravstvene ustanove koja čuva i izdaje krv i krvne pripravke, provodi ispitivanje biljega krvlju prenosivih bolesti i imunohematološka ispitivanja bolesnika i trudnica, terapija hemostatskih poremećaja, nadzor nad transfuzijskih liječenjem i druge bolničke i transfuzijske dijagnostičke i terapijske postupke.

Organizacija rada

Za ambulantne bolesnike.

Radno vrijeme : 7.00 – 15.00 sati
Vađenje krvi : PV-INR : 7.15 -11.00 sati
Vađenje krvi za trudnice, krvne grupe i virusne markere : 8.00 – 11.00 sati
Izdavanje nalaza : 11.00 – 15.00 sati

Ambulanta za praćenje antikoagulantne terapije:

Radnim danom: 8.oo – 12.oo h

Na odjelu transfuzijske medicine možete obaviti dolje navedene pretrage.
Vrijeme vađenja uzoraka krvi je od ponedjeljka do petka od 7:30 do 9:00 sati
Posebna priprema bolesnika i drugih korisnika naših usluga nije potrebna.

KATALOG PRETRAGA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I KLINIČKA TRANSFUZIJA 

ODJEL ZA ERITROCITNU DIJAGNOSTIKU 
VRSTE PRETRAGA:
KRVNA GRUPA
NOVOROĐENČAD (KRVNA GRUPA NOVOROĐENČETA)
TRUDNICE – KONTROLA
(INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST, TESTOVI SENZIBILIZACIJE)
TRUDNICE S ANTIERITROCITNIM PROTUTIJELIMA
(UKLJUČUJE TITAR  ANTIERITROCITNIH  PROTUTIJELA)
OBRADA AUTOIMUNE HEMOLITIČKE ANEMIJE
TITAR IZOHEMAGLUTININA (IgM KLASE, IgG KLASE)

– OSTALI
TIPIRANJE ERITROCITNH ANTIGENA (FENOTIP)
– OTAC DJETETA
– OSTALI
IDENTIFIKACIJA ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA
OBRADA HLADNIH ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA
PRETRAŽIVANJE (SCREENING) ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA (DAT I IAT)
IAT (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST)
DAT ((DIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, DIREKTNI COOMBSOV TEST)
TYPE AND SCREEN
KRIŽNA PROBA:
– KRIŽNA PROBA – JEDNA DOZA
– KRIŽNA PROBA – VIŠE DOZA

OBRADA PRI SUMNJI NA HEMOLITIČKU BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA
OBRADA HEMOLIZE PRI SUMNJI NA POSLIJETRANSFUZIJSKU HEMOLITIČKU REAKCIJU

ODJEL ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI 
VRSTE PRETRAGA:
SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA:
HEPATITISA
– ANTI-HAV IGM
HEPATITISA B
– HBSAG KVALITATIVNI TEST
– ANTI-HBS
– ANTI-HBC UKUPNI (IGG+IGM)
– ANTI-HBC IGM
– HBEAG
– ANTI-HBE
HEPATITISA C
– ANTI-HCV
HIV INFEKCIJE
– HIV AG/AT KOMBINIRANI

SIFILISA
– ANTI-TP – ANTITREPONEMSKI TEST (IGG+IGM)
– EBV INFEKCIJE
– ANTI-EBV VCA/EA IGG
– ANTI-EBV VCA IGM
– ANTI-EBNA IGG
– CMV INFEKCIJE
– ANTI-CMV IGG
– ANTI-CMV IGM
– TOXOPLASMOZE
– ANTI-TOXO IGG
– ANTI-TOXO IG

VRSTE PRETRAGA:

Rubella IgG i IgM.

ZA OVE PRETRAGE SE NE NARUČUJE – NEMA LISTE ČEKANJA