ALERGOLOŠKA AMBULANTA (zgrada stare interne – prizemlje)

Tijekom srpnja i kolovoza ambulanta ne radi.

Rad ambulante: Alergološko testiranje na inhalacione i nutritivne alergene petkom od 11:oo – 16:oo h.

Hiposenzibilizacija ponedjeljkom od 12:oo – 17:oo h.