Obavlja se u sklopu alergološke ambulante.

Pretraga nije bolna i traje kratko.