OPĆA BOLNICA – ”dr. Ivo Pedišić”
J.J.Strossmayera 59
44 000 Sisak
Hrvatska
E-mail: komentari@obs.hr
Tel.: 044 553 100

Citologija: citologija@obs.hr
Centralno naručivanje pacijenata: cnp@obs.hr
Dijabetologija: dijabetes@obs.hr
Fizijatrija: fizijatrija@obs.hr
Gastroenterologija: gastro@obs.hr
Ginekologija: ginekologija@obs.hr
Hemodijaliza: hemodijaliza@obs.hr
Intrahospitalne infekcije: ihi@obs.hr
Infektologija: infektologija@obs.hr
Intenzivna skrb: intenzivna@obs.hr
Interna: interna@obs.hr
Javna nabava: javnanabava@obs.hr
Kadrovska služba: kadrovi@obs.hr
Kirurgija: kirurgija@obs.hr
Kožno venerični dispanzer: kvd@obs.hr
Laboratorij: laboratorij@obs.hr
Bolnička ljekarna: ljekarna@obs.hr
Služba nabave: nabava@obs.hr
Neonatoligija: neonatologija@obs.hr
Neurologija: neurologija@obs.hr
Oftalmologija: oftalmologija@obs.hr
ORL: orl@obs.hr
Patologija: patologija@obs.hr
Pedijatrija: pedijatrija@obs.hr
Pravna služba: pravna@obs.hr
Psihijatrija: psihijatrija@obs.hr
Pulmologija: pulmologija@obs.hr
Radiologija: rtg@obs.hr
Transfuzija: transfuzija@obs.hr
Urologija: urologija@obs.hr

Opća bolnica dr. ”Ivo Pedišić” će osobne podatke poslane putem interneta koristiti isključivo u svrhe analize i statistike i niti u kojem trenutku ih neće ponuditi trećim stranama kao relevantne podatke. Vaši podaci su zaštićeni i služe samo za internu upotrebu.