Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju

Dolores Petrović, dr.med.

Obavljaja se u prostorima zgrade psihijatrije (iza zgrade ginekologije).

Radno vrijeme: dva dana  u mjesecu

Telefon: 044/553-341