Dolores Petrović, dr. med. – spec. ped.
Radno vrijeme: ponedjeljak 8:3o – 15:3o h; četvrtak 12:oo – 14:oo h

Narudžbe preko centralnog naručivanja.