Radno vrijeme: ponedjeljkom 9:oo – 14:oo h.

Naručuje se na telefon 044 553 201.

Pacijenti trebaju sa sobom donijeti kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Čeka se do mjesec dana.