AMBULANTA ZA HOLTER EKG

Rad ambulante: ponedjeljak – petak
Postavljanje Holtera: 8:00-9:00 sati
Skidanje Holtera: 9:00-10:00 sati

Očitavanje Holtera: od 14:00-16:00 sati
Telefon: 044/553-178

Liječnici: svi liječnici Odjela za kardiologiju i Odjela za pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom prema rasporedu za tekući mjesec

Medicinske sestre:
Kristina Šnihur, bacc.med.techn.
Vesna Brigljević, med.sestra