RAVNATELJ
mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med.
Telefon: 044 553 101
E-mail: ravnatelj@obs.hr

ZAMJENIKA RAVNATELJA
Ivan Horvat, dr.med.
Telefon: 044 553 101
E-mail: zamjenik@obs.hr

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NADZOR
Marin Repustić, dipl.med.techn.
Telefon: 044 553 238
E-mail: repustic@obs.hr

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO
Danijela Škvorc, mag. med. techn. – glavna sestra ustanove
Telefon: 044 553 261
E-mail: glavnasestra@obs.hr

TAJNICA
Dubravka Medved
Telefon: 044 553 265
E-mail: obs@obs.hr