Voditelj odjela:
mr. Jasenka Štampalija Janković, dipl. oec.

Telefon: 044 553 221

E-mail: stampalija@obs.hr

Odsjek za računovodstvene i financijske poslove

Marina Škrinjar, dipl. oec.

Tel/fax: 044 553 106

E-mail: marina.skrinjar@obs.hr

Odsjek za nabavno-skladišne poslove

Voditelj odsjeka: Sandra Ščrbak

Telefon: 044 553 237
Fax: 044 530 788

E-mail: nabava2@obs.hr

Odsjek za fakturiranje

Voditelj odsjeka: Senka Matagić

Telefon: 044 553 222

E-mail: prijemna@obs.hr

Odsjek javne nabave

Voditelj odsjeka: Snježana Celinšćak, bacc.admin.publ.

Telefon: 044 553 236

Referenti javne nabave:
Alen Luketić
Tamara Dmitrović

Telefon: 044 553 340

E-mail: javnanabava@obs.hr