Opća pedijatrijska ambulanta

Nalazi se u prizemlju zgrade ginekologije.

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od  8-16 h

Telefon:  044/553 – 109