Radno vrijeme

utorkom  09.oo – 13.oo h; Jelena Putnik, dr.med.

– narudžbe na centralnom naručivanju.

Telefon: 044 553 151