Radno vrijeme:

utorkom 09.oo – 15.oo h; dr.sc. Jadranko Kovjanić, dr. med.

petkom  09.oo – 12.oo h; Jelena Putnik, dr.med.

– narudžbe na centralnom naručivanju.

Telefon: 044 553 151