Rad s pacijentima : ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 9:oo – 15:oo h, srijedom 12:oo – 19:oo h.

Telefon: 044 553 122