Voditelj Odjela:
Ines Zukan, dr.med., spec. pedijatar alergolog i imunolog

Voditelj poliklinike:
Ines Zukan, dr. med., spec.pedijatar alergolog i imunolog

Glavna sestra Odjela:
Ivana Savinc, dipl.med.techn.

Sestre/tehničari poliklinike:
Snježana Galić-Lukšić, bacc.med.techn.
Mirela Marinić-Lukinić, med. sestra
Jelena Findrik, med. sestra
Alen sadiković, med. tehničar

EEG kabinet:
Tihana Marjanović, med. sestra

Telefon za informacije: 044 553 294  (290  ili 288)

E-mail: pedijatrija@obs.hr

O ODJELU

Broj upisanih pacijenata na odjelu je oko 1100 godišnje, prosječni dani ležanja 7-8, broj novorođene djece u 2004. godini je 1030, uz perinatalnu smrtnost 7 promila. Unatrag 8 godina dječji odjel ima i dnevnu bolnicu sa oko 400 boravaka godišnje. Od 4. mjeseca 2005. godine Bolnica je postala “BOLNICA PRIJATELJ DJECE”, a rodilište je “prijatelj djece” od 1998.godine. Unatrag 4 godine imamo dvije sobe za majke uz dojenče. Naša budućnost je u razvoju poliklinike sa subspecijalizacijama i razvojem dijagnostike.

Od ožujka 2006. godine novorođenački odsjek nalazi se u sklopu Odjela za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i djece. Prije toga novorođenački odsjek bio je u sklopu Odjela ginekologije i porodništva. 1998. god. u rodilište je uveden “rooming in”, što znači da su djeca 24 sata kod majki i uveden je progam “10 uspješnih koraka prema dojenju”. Na odsjeku imamo 6 inkubatora (od njih jedan je transportni inkubator za potrbe transporta nedonoščadi i ugrožene novorođenčadi na radiološke i druge pretrage, te za transport u jedinice intenzivnog liječenja u zagrebačke klinike).

Kod otpusta iz rodilišta svakom djetetu se radi screening na fenilketonuriju i hipotireozu, krv se šalje u Laboratorij za metboličke bolesti KBC-a Rebro. U slučaju da pretragu treba ponoviti, o tome dobivamo pismenu obavijest sa KBC-a i mi tada pozivamo roditelje da dođu ponoviti pretragu. U rodilištu se također svakom novorođenčetu provjerava sluh metodom otoakustične emisije. U slučaju da pretragu treba ponoviti, djeca dolaze kod nas na kontrolni pregled za tjedan dana, te tada ako je potrebno upućujemo djecu na dodatne pretrage u Audiološki centar na Šalatu.

LIJEČNICI NA ODJELU (abecednim redom):

Marko Balenović, dr. med.-specijalizan
Kuzmac Goran, dr. med.
Lerotić-Marić Ivana, dr. med.-specijalist pedijatar
Lidmila-Obralić Andrea, dr. med.-specijalizant
Paller Andrea, dr.med.-specijalizant
Pilon-Far Andrijana, dr. med. – specijalist
Rastovac Martina, dr. med.-specijalizant
Vaskova Aleksandra, dr. med.- specijalst pedijatar
Zlomislić Mateja, dr. med., spec. pedijatar
Zukan Ines, dr. med. – spec. pedijatar, subspecijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije – voditelj poliklinike

SESTRE NA ODJELU
Andrea Stanić, bacc.med.techn.
Anela Baltić, bacc.med.techn.
Snježana Kežman, med. sestra
Jadranka Kozina, med. sestra
Lidija Paramin, med. sestra
Amalija Vaško, bacc.med.techn.
Antonija Furdi, bacc.med.teh.
Dragana Pilipović, bacc.med.techn.
Ivana Borijević-Brkanac, bacc.med.techn.
Jelena Petrović, bacc.med.techn.
Nikolina Kralj, bacc.med.techn.
Renata Latinčić, bacc. med. techn.
Dragana Vukušić, med. sestra
Martina Vučičević, bacc.med.teh.
Jelena Berek, bacc.med.teh.
Silvija Koruza Buinjac, bacc.med.teh.

Administrator:
Mersada Karić, adm.tajnik