Voditelj Odjela:
Ines Zukan, dr.med., spec. pedijatar alergolog i imunolog

Voditelj poliklinike:
Ines Zukan, dr. med., spec.pedijatar alergolog i imunolog

Glavna sestra Odjela:
Ivana Savinc, dipl.med.techn.

EEG kabinet:
Tihana Marjanović, med. sestra

Telefon za informacije: 044 553 294  (290  ili 288)

E-mail: pedijatrija@obs.hr

O ODJELU

Broj upisanih pacijenata na odjelu je oko 1100 godišnje, prosječni dani ležanja 7-8, broj novorođene djece u 2004. godini je 1030, uz perinatalnu smrtnost 7 promila. Unatrag 8 godina dječji odjel ima i dnevnu bolnicu sa oko 400 boravaka godišnje. Od 4. mjeseca 2005. godine Bolnica je postala “BOLNICA PRIJATELJ DJECE”, a rodilište je “prijatelj djece” od 1998.godine. Unatrag 4 godine imamo dvije sobe za majke uz dojenče. Naša budućnost je u razvoju poliklinike sa subspecijalizacijama i razvojem dijagnostike.

Od ožujka 2006. godine novorođenački odsjek nalazi se u sklopu Odjela za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i djece. Prije toga novorođenački odsjek bio je u sklopu Odjela ginekologije i porodništva. 1998. god. u rodilište je uveden “rooming in”, što znači da su djeca 24 sata kod majki i uveden je progam “10 uspješnih koraka prema dojenju”. Na odsjeku imamo 6 inkubatora (od njih jedan je transportni inkubator za potrbe transporta nedonoščadi i ugrožene novorođenčadi na radiološke i druge pretrage, te za transport u jedinice intenzivnog liječenja u zagrebačke klinike).

Kod otpusta iz rodilišta svakom djetetu se radi screening na fenilketonuriju i hipotireozu, krv se šalje u Laboratorij za metboličke bolesti KBC-a Rebro. U slučaju da pretragu treba ponoviti, o tome dobivamo pismenu obavijest sa KBC-a i mi tada pozivamo roditelje da dođu ponoviti pretragu. U rodilištu se također svakom novorođenčetu provjerava sluh metodom otoakustične emisije. U slučaju da pretragu treba ponoviti, djeca dolaze kod nas na kontrolni pregled za tjedan dana, te tada ako je potrebno upućujemo djecu na dodatne pretrage u Audiološki centar na Šalatu.