Voditeljica odjela: Mateja Zlomislić, dr.med.,specijalist pedijatrije

Glavna sestra odjela: Ivana Savinc, dipl.med.techn.

Telefon: 044/553-164

Odjel za pedijatriju smješten je u prizemlju zgrade ginekologije.

Telefon za informacije o pacijentima: 044/553 – 294 ili 044/553 – 290 od 10 – 12 h.

E mail: pedijatrija@obs.hr

Liječnici na odjelu:

Mateja Zlomislić, dr.med., specijalist pedijatrije, voditeljica odjela

Ivana Lerotić Marić, dr.med., specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Aleksandra Vaskova, dr.med., specijalist pedijatrije

Andrea Paller, dr.med., specijalist pedijatrije

Specijalizanti:

Andrea Lidmila Obralić, dr.med., specijalizant pedijatrije

Martina Rastovac, dr.med., specijalizant pedijatrije

Marko Balenović, dr.med., specijalizant pedijatrije

Lorena Milić, dr.med., specijalizant pedijatrije

Jurica Medarić, dr.med., specijalizant pedijatrije

Maja Milojević, dr.med., specijalizant pedijatrije

Hitna pedijatrijska ambulanta

 0-24 h

Smještena u prizemlju zgrade ginekologije.

Telefon: 044/553-109

Pedijatrijska poliklinika

Telefon: 044/553-341

Poliklinički dio smješten je u prostoru psihijatrijskog dispanzera, iza zgrade ginekologije.

Ambulanta za pedijatrijsku kardiologiju

Ivana Lerotić Marić, dr.med., specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Radno vrijeme  srijedom  8-16 h.

Narudžbe se vrše putem centralnog naručivanja, primarni pedijatar također može dijete naručiti na traženi pregled.

U sklopu kardiološke ambulante rade se dijagnostičke pretrage EKG i UZV srca.

Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju

Dolores Petrović, dr.med., specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije

Ambulanta radi dva puta mjesečno.

Narudžbe se vrše putem centralnog naručivanja, primarni pedijatar također može dijete naručiti na traženi pregled.

Pedijatrijska dijagnostika

EEG laboratorij

Krisztina Mrle, bacc.med.techn.

Ponedjeljak i srijeda 12-20 h

Utorak, četvrtak i petak 7-15 h

Narudžbe se vrše putem centralnog naručivanja, primarni pedijatar također može dijete naručiti na traženu dijagnostiku.

Doppler VBS I WILLISOVOG KRUGA

Andrea Paller Guštin, dr.med., specijalist pedijatrije

Pacijenti se naručuju telefonski na broj 044/553-341

EKG

Radnim danom od 9-15 h, bez naručivanja.