Radno vrijeme
ponedjeljak 9.00 – 12.00 h; Franceschi dr.med.,
srijeda 09.00 – 11.00 h; Kolar dr.med.
četvrtak 09.00 – 12.00 h; Stojaković, dr.med.

Svi pacijenti se naručuju preko centralnog naručivanja.