Radno vrijeme
ponedjeljak 9.oo – 12.oo h; Franceschi dr.med.,
srijeda 12.oo – 14.oo h; Kolar dr.med.
četvrtak 09.00-12.00 h; Stojaković, dr.med.

Svi pacijenti se naručuju preko centralnog naručivanja.
Upisi na šalteru zgrade kirurgije u podrumu.