Anesteziološka ambulanta i Ambulanta za liječenje boli nalaze se u zgradi Odjela za ginekologiju (ulaz preko puta Odjela za psihijatriju).

Ambulanta za liječenje boli
Radno vrijeme: ponedjeljak 14-18h, utorak, četvrtak, petak 8-16h, srijeda 8-18h.
Potrebno se naručiti na broj telefona: 044/553-133.

Anesteziološka ambulanta
Radno vrijeme: ponedjeljak 8-16h, srijeda 8-18h.
Potrebno se naručiti za pregled putem centralnog naručivanja na broj 044/553-344.
Naručuju se svi osim bolesnika kod kojih je postavljena sumnja na malignu bolest ili već imaju dijagnozu maligne bolesti.

Uputnice se uzimaju do 14h, srijedom do 17h.

Anesteziološka ambulanta je mjesto gdje liječnik opće medicine upućuje bolesnika koji se priprema za elektivni operativni zahvat, sa svim nalazima preoperativne obrade, te priloženom poviješću bolesti u kojoj su navedene sve dijagnoze kroničnih bolesti od kojih se pacijent liječi, te poimence lijekovi koje uzima i u kojoj dozi (pogotovo ako uzima antikoagulanse), a vrlo je značajan i podatak o alergijama ili prethodnim komplikacijama u anesteziji koje je bolesnik već možda imao. Na osnovu svih nalaza i podataka o bolesniku, te kliničkog pregleda, anesteziolog će donijeti odluku može li bolesnik na operativni zahvat ili ne, te koja je vrsta anestezije za njega najpovoljnija kako bi sve proteklo u najboljem redu i uz najmanji rizik. Bolesnik dobiva sve potrebne upute, te potpisuje informirani pristanak za anesteziju.

PREOPERATIVNA OBRADA (POTREBNI NALAZI)

• djeca (CKS, urin)
• odrasli (KKS, GUK, urea, kreatinin, Na, K, PV, INR, APTV, fibrinogen, urin, KG i Rh, EKG, RTG pluća (kronični bolesnici s KOBP-om ili bolešću srca), ukoliko liječe bolest štitnjače nalaz hormona T3, T4, TSH).
• Svi nalazi ne bi trebali biti stariji od mjesec dana, osim RTG pluća koji može biti učinjen unutar 6 mjeseci.
• kronični bolesnici koji se i inače liječe kod kardiologa ili pulmologa, te koji često imaju tegobe u vidu gušenja, dekompenzacije srca ili stenokardija, odnosno bronhospazma trebaju imati i pregled interniste. Za sve ostale bolesnike pregled interniste nije potreban, odnosno to će procijeniti i zahtjevati anesteziolog.