Od dana 27. rujna 2021. godine Ambulanta za bol i Preoperativna ambulanta rade na novoj lokaciji, Novi paviljon 2 kat. Sobe 222 i 223.

Radno vrijeme:
Ambulanta za bol – Utorak i petak 16 – 20 h.
Preoperativna ambulanta – Ponedjeljak i četvrtak 16 – 20 h

Telefon: 044/553-255 (sestra)

Ambulanta za bol je mjesto gdje liječnik opće medicine upućuje bolesnika koji se priprema za elektivni operativni zahvat, sa svim nalazima preoperativne obrade, te priloženom poviješću bolesti u kojoj su navedene sve dijagnoze kroničnih bolesti od kojih se pacijent liječi, te poimence lijekovi koje uzima i u kojoj dozi (pogotovo ako uzima antikoagulanse), a vrlo je značajan i podatak o alergijama ili prethodnim komplikacijama u anesteziji koje je bolesnik već možda imao. Na osnovu svih nalaza i podataka o bolesniku, te kliničkog pregleda, anesteziolog će donijeti odluku može li bolesnik na operativni zahvat ili ne, te koja je vrsta anestezije za njega najpovoljnija kako bi sve proteklo u najboljem redu i uz najmanji rizik. Bolesnik dobiva sve potrebne upute, te potpisuje informirani pristanak za anesteziju.

PREOPERATIVNA OBRADA (POTREBNI NALAZI)

• djeca (CKS, urin)
• odrasli (KKS, GUK, urea, kreatinin, Na, K, PV, INR, APTV, fibrinogen, urin, KG i Rh, EKG, RTG pluća (kronični bolesnici s KOBP-om ili bolešću srca), ukoliko liječe bolest štitnjače nalaz hormona T3, T4, TSH).
• Svi nalazi ne bi trebali biti stariji od mjesec dana, osim RTG pluća koji može biti učinjen unutar 6 mjeseci.
• kronični bolesnici koji se i inače liječe kod kardiologa ili pulmologa, te koji često imaju tegobe u vidu gušenja, dekompenzacije srca ili stenokardija, odnosno bronhospazma trebaju imati i pregled interniste. Za sve ostale bolesnike pregled interniste nije potreban, odnosno to će procijeniti i zahtjevati anesteziolog.