Gastroenterološka poliklinika se nalazi na 2. katu centralnog paviljona a sastoji se od Gastroenterološke ambulante, Endoskopske ambulante i Dnevne bolnice. Narudžbe se vrše preko centralnog naručivanja – 044 553 344 i 044 553 345.

U endoskopskoj ambulanti obavlja se endoskopija gornjeg i donjeg dijela probavnog trakta – ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija.

Radi se dijagnostička i terapijska/interventna/endoskopija (zaustavljanje krvarenja i polipektomije).

Za dijagnostičku endoskopijiu je potrebna prethodna narudžba, dok se interventna radi hospitalno (hitna endoskopija kod krvarenja ili polipektomija).