Endoskopska ambulanta radi svaki radni dan od 8:30 sati do 16:00 sati, a kroz dežurstva i pripravnost radi i Hitna endoskopska ambulanta 24 sata, kroz sedam dana u tjednu za hitne intervencije.

U endoskopskoj ambulanti obavlja se endoskopija gornjeg i donjeg dijela probavnog trakta – ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija.

Radi se dijagnostička i terapijska/interventna/endoskopija (zaustavljanje krvarenja i polipektomije).

Za dijagnostičku endoskopijiu je potrebna prethodna narudžba, dok se interventna radi hospitalno (hitna endoskopija kod krvarenja ili polipektomija).