Bolesnik na pretragu mora doći oprane kose bez gela i laka (koji izazivaju tehničke smetnje pri snimanju). Pretraga nije bolna, pacijent nije izložen zračenju niti drugim štetnim utjecajima.

Radno vrijeme ponedjeljkom, srijedom i petkom 8:oo – 16:oo h, utorkom i četvrtkom 8:oo – 20:oo h. Nalazi EEG-a se podižu na šalteru neurološkog dispanzera i čekaju se do tjedan dana.