Financijski planovi za 2022. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. i 2024. GODINU Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu – minimalni standard Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu – program javnih potreba u zdravstvu Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu – Zdravstvena zaštita oboljelih od akutnih bolesti FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 1. rebalans Obrazloženje…

Pročitajte više

Financijski planovi za 2021. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. Obrazloženje financijskog plana 2021. – Zdravstvena zaštita oboljelih od akutnih bolesti Obrazloženje financijskog plana 2021. – Program javnih potreba u zdravstvu  Obrazloženje financijskog plana 2021. – Minimalni standard  FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 1. REBALANS Obrazloženje 1. rebalansa financijskog plana 2021. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.…

Pročitajte više

Financijski planovi za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Obrazloženje financijskog plana 2020. – Minimalni standard Obrazloženje financijskog plana 2020. – Program javnih potreba u zdravstvu Obrazloženje financijskog plana 2020. – Zdravstvena zaštita oboljelih od akutnih bolesti Financijski plan za 2020. – I. rebalans Obrazloženje I. rebalansa Financijski plan za 2020. – II. rebalans…

Pročitajte više

Financijski planovi za 2018. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu – I. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu – II. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019.…

Pročitajte više

Financijski planovi za 2017. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i procjena za 2018. i 2019. godinuFinancijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i procjena za 2018. i 2019. godinu – I. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i procjena za 2018. i 2019. godinu – II. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i…

Pročitajte više