Kardiološka poliklinika se nalazi na 2. katu centralnog paviljona a sastoji od Kardiološke ambulante, EKG ambulante, Ambulante za UZV srca, Ambulante za ergometriju, Ambulante za HOLTER EKG-a i KMAT, narudžbe se vrše preko centralnog naručivanja – 044 553 344 i 044 553 345

Ergometrija je pretraga kojom se utvrđuje funkcionalni kapacitet srca i kardiorespiratorna sposobnost ispitanika prema utvrđenom protokolu po Bruce-u koji je predvidio napore prema dobi i spolu. Praćenjem dinamike EKG-skih promjena, tlaka i srčane frekvencije procjenjujemo suficijentnost koronarnog protoka (krvnih žila srca). Osjetljivost testa za dijagnozu koronarne insufucijencije je 62-80%, a specifičnost 83-96%, pa rezultati testa mogu biti lažno pozitivni ili lažno negativni (na interpretaciju mogu utjecati lijekovi poput digitalisa i beta-blokatora).

UVJET ZA PRETRAGU
1) da bolesnik može hodati po pokretnoj traci
2) da ima dobro reguliran krvni tlak
3) da nema kontraindikacija za test – srednja do teška aortna stenoza
– upalna stanja (perikarditis, miokarditis, endokarditis)
– hipertenzija sa RR u mirovanju ≥180/100 mmHg
– brza nekontrolirana fibrilacija atrija ili drugi poremećaji srčanog ritma
– kardijalna dekomepnzacija

Bolesnik treba doći u adekvatnoj obući kako bi mogao nesmetano hodati. Skidamo ga do pojasa kako bismo zalijepili elektrode za snimanje EKG-a po leđima i prsištu. Pretraga nije invazivna, ali zahtjeva napore u kojima se može javiti bol u prsištu, a ispitanici se pojačano znoje (pa je preporučljivo ponijeti ručnik).

Dva dana prije pretrage je potrebno smanjiti dozu beta-blokatora, a jutro prije dolaska ga ne uzeti zbog utjecaja na srčanu frekvenciju i ishod testa. OBAVEZNO ujutro prije dolaska uzeti ostalu terapiju za regulaciju tlaka, te NE DOĆI na tašte!!

NAPOMENE:
1.Ergometrijsko testiranje se obavlja uz prethodnu indikaciju i pregled  interniste-kardiologa.
2.Prilikom pregleda je potrebno predočiti medicinsku dokumentaciju, a na uputnici treba biti označena svrha pregleda (kao npr. procjena koronarne rezerve, provokacija aritmija…).
3. Na dan testiranja ispitanik mora uzeti svu propisanu terapiju koju inače uzima, ev.izostaviti lijekove po odredbi liječnika (npr. beta-blokator).
4. Na dan testiranja ispitanik ne smije uzimati crnu kavu, nikotin.
5. Na dan testiranja obavezno ujutro doručkovati, ali ne jesti neposredno pred testiranje.
6. Pregledu treba pristupiti prikladno odjeven. Poželjno je ponijeti ručnik.
7.Obavezno je dati ispravan broj telefona na koji je moguće ostvariti kontakt ukoliko bi došlo do izmjene termina (dati i ime liječnika u PZZ).
8. Ukoliko je ispitanik spriječen doći na predviđeni termin molimo javiti na centralno naručivanje