Radno vrijeme: ponedjeljkom i petkom od 09.oo – 15.oo h, srijedom od 12.oo – 18.oo h.

Upisi na šalteru zgrade kirurgije u podrumu.