HOLTER (zgrada stare interne – prizemlje)

Rad ambulante: ponedjeljak – petak 8:3o – 9:3o h.

HOLTER je pretraga kojom se utvrđuju poremećaji srčanog ritma ili ishemija miokarda tijekom 24 sata nošenja aparata. Ispitanik treba doći ujutro u razdoblju od 8:30-9:30h kada se aparat stavlja u funkciju. Po prsištu se zalijepe elektrode EKG-a koje su spojene sa malim aparatom smještenim u torbici. Torbica se fiksira oko pojasa i preko ramena. Tijekom dana ispitanik treba raditi uobičajene svakodnevne radnje, te zapisati u notes subjektivne tegobe i vrijeme kada ih je osjetio, te koliko su dugo trajale. Slijedeće jutro u istom vremenskom periodu dolazi skinuti aparat. Tada sestra prenosi karticu za zapisom iz aparata u kompjutor gdje će liječnik očitati nalaz. Pretraga je bezbolna i nije potrebna prethodna priprema. Potrebno je redovito uzimati uobičajenu terapiju.