Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješka uz Bilancu – Popis sudskih sporova u tijeku za 2018. Bilješka uz Bilancu – Popis ugovornih odnosa – primljena jamstva i garancije za 2018. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.…

Pročitajte više

Financijska izvješća za 2017. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2017. –  31. prosinca 2017. godine Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obu jmu imovine i obveza za razdoblje od 1.  siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima primi cima i izdacima za razdoblje 1. …

Pročitajte više