Uprava
Ur.broj: 2176-125-08-4774/18 TD-MR
Sisak, 09.srpnja, 2018.

Temeljem Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka Opća bolnica Sisak donosi slijedeću

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, kao voditelj obrade obvezuje se da će osobne podatke pacijenata i radnika koristiti na način da se poštuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, sukladno Uredbi 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka. Vjerujemo da ćemo poštivajući navedena pravila i temeljna načela zaštite podataka, a uz pomoć programskih rješenja i ostalih neautomatiziranih sustava našim pacijentima i radnicima omogućiti zaštitu podataka na najvišem mogućem nivou.

Prateći implementaciju Uredbe nastojati ćemo sačuvati dignitet skupova osobnih podataka koji se koriste u svrhu pružanja zdravstvene zaštite pacijenata, te provođenja poslovnih procesa u OB Sisak, kao i dignitet i povjerljivost svih osobnih podataka naših radnika prikupljenih u području radnog prava. Opća bolnica Sisak kao voditelj obrade podataka, određuje svrhu i sredstva obrade, te je odgovorna za zaštitu osobnih podataka. U svrhu zaštite osobnih podataka Opća bolnica Sisak provodi edukativne, organizacijske, kadrovske i tehničke mjere kako bi se osigurala zaštita sigurnosti podataka u skladu sa propisima o zaštiti istih i spriječilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjena,  neovlašteno otkrivanje i pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Kroz edukaciju sa svim djelatnicima Opće bolnice Sisak, nastojimo podići nivo kulture čuvanja profesionalne i poslovne tajne, ujedno podižemo razinu kvalitete zdravstvene zaštite u skladu s partikulama Uredbe.

Svaki ispitanik (osoba čije podatke Opća bolnica Sisak obrađuje) u odnosu na svoje osobne podatke ima pravo na: pristup informacijama, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i pravo na prigovor. Ako ispitanik smatra da je Opća bolnica Sisak prilikom obrade njegovih  osobnih podataka povrijedila propise o zaštiti podataka može se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka, ostvarivanju prava na zaštitu podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, te omogućava prava ispitanika sukladno Uredbi. E mail adresa Službenika za zaštitu podataka u OB Sisak glasi: szop@obs.hr

RAVNATELJ
Mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med.

OBRASCI

Pravilnik o zaštiti podataka

Prigovor na obradu osobnih podataka (Obrazac br. 6)

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka (Obrazac br. 5)

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka (Obrazac br. 4)

Zahtjev za brisanje osobnih podataka (Obrazac br. 3)

Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka (Obrazac br. 2)

Zahtjev za pristup osobnim podacima (Obrazac br. 1)