Uprava
Ur.broj: 2176-125-08-4774/18 TD-MR
Sisak, 09.srpnja, 2018.

Temeljem Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka Opća bolnica Sisak donosi slijedeću

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, kao voditelj obrade obvezuje se da će osobne podatke pacijenata i radnika koristiti na način da se poštuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, sukladno Uredbi 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka. Vjerujemo da ćemo poštivajući navedena pravila i temeljna načela zaštite podataka, a uz pomoć programskih rješenja i ostalih neautomatiziranih sustava našim pacijentima i radnicima omogućiti zaštitu podataka na najvišem mogućem nivou.

Prateći implementaciju Uredbe nastojati ćemo sačuvati dignitet skupova osobnih podataka koji se koriste u svrhu pružanja zdravstvene zaštite pacijenata, te provođenja poslovnih procesa u OB Sisak, kao i dignitet i povjerljivost svih osobnih podataka naših radnika prikupljenih u području radnog prava. Opća bolnica Sisak kao voditelj obrade podataka, određuje svrhu i sredstva obrade, te je odgovorna za zaštitu osobnih podataka. U svrhu zaštite osobnih podataka Opća bolnica Sisak provodi edukativne, organizacijske, kadrovske i tehničke mjere kako bi se osigurala zaštita sigurnosti podataka u skladu sa propisima o zaštiti istih i spriječilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjena,  neovlašteno otkrivanje i pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Kroz edukaciju sa svim djelatnicima Opće bolnice Sisak, nastojimo podići nivo kulture čuvanja profesionalne i poslovne tajne, ujedno podižemo razinu kvalitete zdravstvene zaštite u skladu s partikulama Uredbe.

Svaki ispitanik (osoba čije podatke Opća bolnica Sisak obrađuje) u odnosu na svoje osobne podatke ima pravo na: pristup informacijama, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i pravo na prigovor. Ako ispitanik smatra da je Opća bolnica Sisak prilikom obrade njegovih  osobnih podataka povrijedila propise o zaštiti podataka može se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka, ostvarivanju prava na zaštitu podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, te omogućava prava ispitanika sukladno Uredbi. E mail adresa Službenika za zaštitu podataka u OB Sisak glasi: szop@obs.hr

RAVNATELJ
Mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med.