Radno vrijeme je radnim danom od 9:oo – 9:3o i 13:oo – 15:oo h.