E-mail: laboratorij@obs.hr

VODITELJ ODJELA
Karolina Crneković, mag.med.biochem.; spec.med.biokemije

GLAVNI INŽENJER ODJELA
Katarina Knežević, bacc.med.lab.dijag.

OSTALI DJELATNICI
Mr.sc.Dolores Pancirov, spec.med.biokemije
Tatjana Božić, spec.med.biokemije i lab.medicine
Martina Ciprić, spec.med.biokemije i lab.medicine
Zrinjka Grubišić,spec.med.biokemije i lab.medicine
Monika Kovačić, spec.med.biokemije i lab.medicine
Marija Dedić, bacc.med.lab.dijag.
Valentina Sović, bacc.med.lab.dijag.
Andreja Vidović, bacc.med.lab.dijag.
Ivana Anušić, bacc.med.lab.dijag.
Ivana Ganić, bacc.med.lab.dijag.
Mateo Jelaš, bacc.med.lab.dijag.
Gabrijela Devčić, bacc.med.lab.dijag.
Tea Andrijanić, bacc.med.lab.dijag.
Sara Culjaga, bacc.med.lab.dijag.
Iva Janković, zdr.lab.tehničar
Klaudija Jozić, zdr.lab.tehničar
Ante Jurić, zdr.lab.tehničar
Darinka Kukolić, zdr.lab.tehničar
Ivana Marković, zdr.lab.tehničar
Nikolina Miholić, zdr.lab.tehničar
Tajana Pavković, zdr.lab.tehničar
Ivan Radošević, zdr.lab.tehničar
Davorka Mance, administrativni tajnik
Maja Pruša, administrativni tajnik

TELEFONI
Administracija 044/553-298 (7-15h)
Voditelj odjela 044/553-315 (7-15h)
Laboratorij 044/553-111, 044/553-300 (0-24h)

RADNO VRIJEME
7-15 h

REDOVNI LABORATORIJ
prijem pacijenata i uzorka  7-9 h (isključivo radnim danom)
izdavanje nalaza 10-19 h (isključivo radnim danom)

HITNI LABORATORIJ
0-24 h

Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu nalazi se na prvom katu Središnjeg paviljona. Za ambulantne pacijente uzimanje uzoraka vrši se od od 7-9 sati svaki dan osim subote, nedjelje i praznika. Predbilježbi nema.

KATALOG PRETRAGA

Acido-bazična ravnoteža
BE (suvišak baze) – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Bikarbonati – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Kalcij, ionizirani – Kapilarna krv,serum
pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
pH – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
pO2 (parcijalni tlak kisika) – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Saturacija kisika – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Ukupni CO2 (tCO2) – Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv

Elektroliti

Anorganski fosfati – Serum
Anorganski fosfati – 24-satna mokraća
Kalcij – Serum
Kalcij – 24-satna mokraća
Kalij – Serum
Kalij – 24-satna mokraća
Kloridi – Serum, likvor
Kloridi u znoju – Znoj
Natrij – Serum
Natrij – 24-satna mokraća
Magnezij – Serum

Enzimi

Alanin-aminotransferaza (ALT) – Serum
Alkalna fosfataza (ALP) – Serum
Amilaza – Serum, punktati, mokraća
Aspartat-aminotransferaza (AST) – Serum
Gama-glutamiltransferaza (GGT) – Serum
Kreatin-kinaza (CK) – Serum
Laktat-dehidrogenaza (LD) – Serum, punktati
Lipaza – Serum

Hormoni i srodne tvari

Humani korionski gonadotropni hormon – Serum,urin
Tireotropin (TSH) – Serum
Ukupni tiroksin (T4) – Serum
Slobodni tiroksin (FT4) – Serum
Ukupni trijodtironin (T3) – Serum
Paratireoidni hormon (PTH) – Plazma (ljubičasti čep)
Folitropin (FSH) – Serum
Lutropin (LH) – Serum
Prolaktin (PRL) – Serum
17-ß-estradiol (E2) – Serum
Progesteron -Serum
Globulin koji veže spolne hormone (SHBG) – Serum
Dehiroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) – Serum
Ukupni testosteron – Serum
Index slobonog testosterona – Serum
Ukupni kortizol – Serum
Slobodni kortizol – Mokraća

Koagulacija (plavi čep)

Fibrinogen – Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) – udjel – Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) – Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) – sekunda – Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme  (APTV) – omjer – Plazma
Antitrombin (AT) – Plazma
D-dimeri – Plazma

Kompletni pregled mokraće

Bilirubin (test traka) – Mokraća
Eritrociti (test traka) – Mokraća
Glukoza (test traka) – Mokraća
Ketoni (test traka) – Mokraća
Leukociti (test traka) – Mokraća
Nitriti (test traka) – Mokraća
pH – Mokraća
Pregled mokraćnog sedimenta – Mokraća
Proteini (test traka) – Mokraća
Relativna volumna masa – Mokraća
Urobilinogen (test traka) – Mokraća
Vizualni pregled mokraće – Mokraća

Kompletna krvna slika (ljubičasti čep)

Bazofilni granulociti – Puna krv
Eozinofilni granulociti – Puna krv
Eritrociti – Puna krv
Hematokrit – Puna krv
Hemoglobin – Puna krv
Leukociti – Puna krv
Limfociti – Puna krv
MCH – Puna krv
MCHC – Puna krv
MCV – Puna krv
Monociti – Puna krv
Segmentirani neutrofilni granulociti – Puna krv
Trombociti – Puna krv

Lijekovi, toksikologija

Digoksin – Serum
Etanol – Serum

Lipidi i lipoproteini

Kolesterol – Serum
Kolesterol, HDL – Serum
Kolesterol, LDL – Serum
Trigliceridi – Serum

Metaboliti i supstrati

Amonijak – Plazma (ljubičasti čep)
Bilirubin, konjugirani – Serum
Bilirubin, nekonjugirani – Serum
Bilirubin, ukupni – Serum
Glukoza-Serum, plazma (sivi čep) punktati ,likvor
Glukoza postprandijalno – Plazma (sivi čep)
Hemoglobin A1c – Puna krv (ljubičasti čep)
Klirens kreatinina – Serum/plazma i 24-satna mokraća
eGFR CKD-EPI – Serum
Kreatinin – Serum
Laktat – Plazma (sivi čep), likvor
Test oralne podnošljivosti glukoze (oGTT) – Plazma (sivi čep)
Urat – Serum
Urat – 24-satna mokraća
Ureja – Serum
Ureja – 24-satna mokraća

Metabolizam željeza

TIBC – Serum
UIBC – Serum
Željezo – Serum

Ostale hematološke pretrage (ljubičasti čep)

Krvne stanice u ascitesu – Ascites
Krvne stanice u dijalizatu / punktatu – Punktat
Retikulociti – Puna krv

Pretrage tjelesnih izlučevina

Okultno krvarenje – Stolica
Kalprotektin – Stolica
Stolica na probavljivost – Stolica

Proteini

Albumin – Serum, punktati
C-reaktivni protein (CRP) – Serum
Elektroforeza serumskih proteina – Serum
Feritin – Serum
Prokalcitonin – Serum
Proteini, ukupni – Serum, punktati
Proteini, ukupni – Mokraća, likvor
Troponin I – Serum

Rutinske pretrage likvora

Eritrociti u likvoru – Likvor
Stanice u likvoru (sve stanice osim eritrocita) – Likvor
Vrsta stanica u likvoru – Likvor
Izgled,boja – Likvor

Sedimentacija eritrocita
(crni čep)

Sedimentacija eritrocita – modifikacija metode po Westergrenu – Puna krv

Specifični proteini

Albumin – Porcija mokraće, 24-satna mokraća
NT-pro BNP-plazma (zeleni čep)
Omjer albumin/kreatinin – porcija mokraće
Omjer protein/kreatinin-porcija mokraće
Imunoglobulin A (IgA) – Serum
Imunoglobulin G (IgG) – Serum
Imunoglobulin M (IgM) – Serum
imunofiksacija u serumu – serum
β 2 mikroglobulin – serum

Sredstva ovisnosti – pretraživanje

Pretraživanje mokraće na sredstva ovisnosti – Mokraća

Imunologija

Antitijela protiv tireotropinskog receptora (anti-TSH)- serum
Antitijela na cikličke citrulinirane peptide (anti-CCP) – Serum
Antitijela protiv tireoglobulina (anti-TG) – Serum
Antitijela protiv tireoidne peroksidaze (anti-TPO) – Serum
Reumatoidni faktor (RF) – Serum

Tumorski biljezi

Alfa-fetoprotein (AFP) – Serum
CA 125 – Serum
CA 15-3 – Serum
CA 19-9 – Serum
CYFRA 21-1 – serum
Karcinoembrionalni antigen (CEA) – Serum
PSA, ukupni – Serum
Slobodni PSA – Serum
Index PSA

Vitamini

Vitamin D-serum
Folna kiselina-serum
Vitamin B12-serum

Alergeni

Ukupni IgE – Serum
Specifični IgE – Serum
f1- BJELANJAK
f2- MLIJEKO
f13- KIKIRIKI
f79- GLUTEN
f4- BRAŠNO
e1- MAČJE DLAKE
e5- PSEĆE DLAKE
i1- PČELA
i75- STRŠLJEN
c1- PENICILLOYL G (BENZYL PENICILLOYL)
c2- PENICILLOYL V (PHENOXYMETHYL PENICILLOYL)
t3- BREZA
t4- LJEŠNJAK
g3- DAKTILIS GLOMERATA (trava rđobrada)
gp3- POLEN TRAVA
tp9- POLEN DRVETA
d1- GRINJE
d2- KUĆNA PRAŠINA
w1- AMBROZIJA
wp3- PELUD KOROVA
w6- DIVLJI PELIN
f256- ORAH
ep72- PERJE (papiga, kanarinac)
g1- ZELENA TRAVA
ECP (eozinofilni kationski protein)-serum
fp71 PERJE (guska,kokoš,pura,patka)-serum
fp5 Bjelanjak, mlijeko, riba, brašno, soja, kikiriki

PREUZMITE KOMPLETNE UPUTE U .pdf FORMATU

UPUTE ZA KORISNIKE LABORATORIJSKIH USLUGA

UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

OPĆE  UPUTE  ZA  PRIPREMU  PACIJENATA

• Dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost te uzeti uobičajne obroke hrane,ali ne premasne
• Poslije 22 sati uvečer,dan prije uzimanja uzorka krvi, ne uzimati hranu (biti natašte), ne konzumirati alkohol,ne pušiti
• preporuka  je izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne, 48h sati prije uzimanja uzorka krvi
• za redovite pretrage uzorak krvi od pacijenata uzeti ujutro između 7 i 9 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima,a za hitne pretrage tijekom cijelog radnog vremena laboratorija (24 sata)
• nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da pacijent bude odmoren i opušten prije uzimanja krv,i zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohodrata,lipida i proteina zbog djelovanja kortikosteroida i kateholamina

POSEBNE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

1. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA LIPIDNOG STATUSA (kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol)

Dva tjedna prije uzimanja uzorka krvi
• Uobičajno se hraniti
• Izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja krvi
• Izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
• Ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja krvi
• Uzimati uobičajne obroke hrane, ali ne premasne

12 sati prije uzimanja krvi
• Posije 19 sati uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, ne konzumirati alkohol, kavu, ne pušiti

Određivanje kolesterola ne bi se trebalo provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od
• Akutnog infarkta miokarda
• Kiruške operacije
• Traume
• Sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida
• Akutne bakterijske ili virusne infekcije

U dogovoru s liječnikom 48 sati prije uzimanja uzorka krvi, preporuka je ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzitivi, estrogeni, tiroidni hormoni).

2. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA SERUMSKOG ŽELJEZA

• Željezo u serumu se određuje:
– 7 do 10 dana nakon peroralnog uzimanja željeza
– 3 dana nakon intravenoznog davanja preparata željeza
– mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
• Željezo se mora određivati u uzorku uzetom od 7-9 sati ujutro zbog velikih varijacija vrijednosti željeza tijekom dana.
• 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima, vitamine u obliku tableta ili šumećih tableta, multivitaminske pripravke u obliku tableta ili šumećih tableta, te mineralnu vodu.
• Stanja koja utječu na određivanje želejza su: trudnoća, menstrualni ciklus, hormoni i hormonalna terapija, infektivna stanja i dr.
• Koncentracija željeza u serumu fiziološki su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa.

3. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA OKULTNOG KRVARENJA U STOLICI

• 7 dana prije testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, kortikosteroidi i dr.).
• Test treba odgoditi kod proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemeroida i hematurije.
• Preporuča se analizirati tri stolice kroz tri uzastopna dana i to po dva uzorka s različitih mjesta iz svake stolice.
• Prije izvođenja testa pacijent treba biti tri dana na posebnoj dijeti izbjegavajući: nedovoljno pečeno crveno meso (janjetina, govedina), krvavice, jetrica, bijelu repu, hren, dinje, lubenice, preparate željeza. Preporučuje se dobro kuhano meso, perad, riba, žitna kaša, kuhano povrće i voće, salate.

4. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA SPOLNIH HORMONA

Hormoni važni za procjenu menstrualnog ciklusa,preporučuju se kontrolirati tijekom istog menstrualnog ciklusa
• FSH, LH, ESTRADIOL preporuka 3-5 dan ciklusa, ako liječnik nije drugačije odredio.
• PROGESTERON preporuka 21-23 dan ciklusa, ako liječnik nije drugačije odredio.
• PROLAKTIN-test se izvodi ujutro 3-4 sata nakon buđenja, prije uzorkovanja krvi pacijent treba mirovati minimalno 30 minuta.
• TESTOSTERON
ŽENE: ranojutarnji uzorak tijekom folikularne faze ciklusa    
MUŠKARCI: ranojutarnji uzorak

5. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA TUMORSKIH BILJEGA

•    Za određivanje tumorskih biljega preporučuje se biti natašte.
•    Određivanje PSA preporučuje se prije bilo kakve manipulacije prostatom (npr.biopsija prostate,vožnja biciklom,spolna aktivnost i dr.) i najmanje 5 dana nakon digitorektalnog  pregleda (DRP-a) zbog značajnog utjecaja na točnost rezultata.

6. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA HORMONA ŠTITNJAČE

•    Na dan vađenja krvi NE uzeti lijek prije vađenja krvi (propisanu dozu lijeka može se uzeti neposredno nakon vađenja krvi).

7. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA KOD PRAĆENJA ORALNE ANTIKOAGULACIJSKE TERAPIJE (PV-INR)

•    Ne uzimati oralnu antikoagulacijsku terapiju na dan uzimanja krvi.
•    Ne mijenjati uobičajne prehrambene navike, posebice unos namirnica bogatih vitaminom K (rajčica, zeleno lisnato povrće: brokula, špinat, zelena salata, blitva, kelj, šparoge).

8. UPUTE ZA UZIMANJE JEDNAKOKRATNE PORCIJE MOKRAĆE

•    Uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog  spolovila (ne smiju se koristiti sapuni ili antiseptici), prije doručka i drugih aktivnosti, pri čemu vrijeme od poslijednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati.
•    Analizu se ne preporučuje raditi kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije, kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak.
•    Uzorak mokraće skupljati u čistu posudu sa širokim grlom za jednokratnu upotrebu .
•    Ako se uzorak prenosi do mjesta obrade posuda mora biti zatvorena.
•    Pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) po uzimanju uzorka .
•    Minimalni volumen uzorka mokraće za makroskopski i i mikroskopski pregled je 12 mL (prema smjernicama CLSI) – iznimka su uzorci novorođenčadi i dojenčadi koji mogu biti manji.
•    U laboratoriju u sanitarnom čvoru za pacijente, uzorak se ostavlja na šalteru.
•    Kada mokraću za pacijenta skuplja medicinsko osoblje obavezna je upotreba sterilnih spremnika, igala i katetera. Kod trajnog katetera uzorak mokraće skuplja se isključivo prilikom promjene katetera ili sterilnom punkcijom katetera (uzorak ne smije biti uzet iz vrećice trajnog katetera).

9. UPUTE ZA PRIKUPLJANJE 24-satne MOKRAĆE

•    Prvi jutarnji uzorak mokraće baciti, a svu ostalu mokraću, uključujući i prvi jutarnji uzorak slijedećeg dana skupljati u posudu. Tijekom skupljanja mokraću držati na hladnom mjestu. Cjelokupnu količinu 24-satne mokraće donijeti u laboratorij.
•    Ako pacijent ima kateter; u 7 sati ujutro isprazniti vrećicu katetera, urin baciti u WC, te tijekom cijelog dana i noći izmokreni urin skupljati u pripremljene boce i slijedeće jutro u 7 sati isprazniti vrećicu katetra u bocu u koju se skuplja urin.

UPUTE ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA

• Svaki uzorak koji dolazi u laboratorij mora imati pravilnu ispisanu uputnicu
• Nepravilno označeni uzorci (uzorci bez imena i prezimena)
• Pacijent mora biti pravilno pripremljen
• Krv se mora uzorkovati u odgovarajuće epruvete (ovisno o pretragama), pri čemu treba paziti na količinu uzete krvi (puniti do oznake na epruveti)
• Ne prihvaćaju se zgrušani uzorci za hematološke i koagulacijske pretrage
• Ne prihvaćaju se hemolitični uzorci za određivanje K, Ca, Mg, Cl, AST, ALT, CK, GGT, LDH, kolesterola, triglicerida, bilirubina, ukupnih proteina, el. foreze proteina u serumu
• Ne prihvaćaju se uzorci za koje se utvrdi da su uzeti iz infuzijskog sustava
• Epruvete s uzorcima moraju biti dostavljene u uspravnom položaju
• Likvor se mora dostaviti u staklenoj epruveti bez aditiva
• Uzorci za amonijak i laktat moraju se donijeti na ledu odmah po vađenju
• Lipemični uzorci ne prihvaćaju se za određivanje amilze, ukupnog kalcija, bakra, željeza, laktata, LDH, ukupnih proteina, hemoglobina, te kalija i natrija

UZORKOVANJE

– pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama
– za odabir vrste spremnika poslužite se tablicom 1
– identificirati bolesnika
– za provjeru identiteta zapitati bolesnika za ime, puni datum rođenja ili neki drugi podatak, a odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici
– tražiti bolesnika da stisne šaku i izabrati mjesto uboda
– dezinficirati mjesto uboda i pričekati da se dezinficijens (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera) osuši
– podvezati ruku iznad mjesta uboda i odmah uvesti iglu u venu
– podvezu koristiti najdulje 1 minutu, za lipide < 1 minute, za određivanje kalcija, magnezija i željeza  ne koristiti podvezu
– uzorak krvi ne treba uzimati iz hematoma, a ako drugačije nije moguće, treba je uzeti distalno od hematoma i to naznačiti na uputnici
– nakon infuzije ili transfuzije uzorak krvi uzeti iz druge ruke, a ako drukčije nije moguće, treba je uzeti minimalno jedan sat nakon infuzije (transfuzije)
– nakon uzimanja uzorka krvi mjesto uboda zaštiti se pamučnim jastučićem
– bolesnika naputiti da drži ruku 5 minuta izravnatu uz stisak pamučnog jastučića drugom rukom
– ako uzimanje krvi nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke
– uzorke za amonijak i laktat dostaviti u laboratorij na ledu odmah po vađenju
– arterijski i venski uzorak za ABS dostaviti u laboratorij u roku od 15 min
– likvor dostaviti u laboratorij u roku od 30 min

UZORCI SERUMA/PLAZME


– krv uzimati u odgovarajući spremnik (rukovoditi se bojom čepa; tablica 1)
– ispravno vađenje osigurava podtlak unutar epruvete (količina krvi u odnosu na aditiv te brzina istjecanja)
– ako je potrebno izvaditi krv u više različitih spremnika, izuzetno je važno poštivati redoslijed izmjene epruveta
– svaki napunjeni spremnik potrebno je nježno promiješati (NE MUĆKATI!)
– redoslijed izmjene epruveta s potrebnim brojem inverzija (okretati kao na slici za 180°) prikazan je u tablici 1.

UZIMANJE KAPILARNE KRVI

Kapilarni uzorak nije prihvatljiv za testiranje u slučajevima kada je pacijent jako dehidriran ili ima lošu cirkulaciju

– Preporuča se uzimanje krvi iz prstenjaka lijeve ruke (ljevacima iz desne), djeci iz srednjeg prsta, a dojenčadi iz pete (lateralni dijelovi).
– Prije uboda prst dezinficirati 70% vodenom otopinom izopropanola, obrisati pamučnim jastučićem i okomito oštricom sterilne lancete ubosti snažno i kratko.
– Prva se kap krvi obriše vatom, a sljedeće kapi puste da spontano naviru i ulaze u prislonjenu kapilaru ili specifičnu mikroepruvetu.
– Nakon završetka mjesto se uboda prekrije suhim i čistim pamučnim jastučićem.
– Kapilara, odnosno epruveta, čvrsto se zatvori. Ako je s antikoagulansom, 10 puta se nježno, bez miješanja, okreće za 900.
– U mikro-epruvete molimo vadite do gornje oznake (500 μL). Ova količina uzorka osigurava ispravnu aplikaciju na analizator i interpretaciju nalaza.

NANOŠENJE STOLICE ZA TESTIRANJE KRVI U STOLICI

Test je predviđen za nanošenje uzoraka kroz tri uzastopna dana. Bolesnik mora dobiti tri kartončića i šest aplikatora. Svaki dan otvara jedan kartončić. Na stražnju stranu kartončića upisuje svoje ime, prezime, adresu i datum uzorkovanja te redni broj kartončića.

Nanošenje uzorka:

1. Prvi dan otvorite prednji veliki poklopac prvog  kartončića i priloženim aplikatorom (štapićem) zahvatite uzorak stolice veličine zrna pšenice i namažite ga u tankom sloju unutar kruga označenog slovom A.
2.  Ponovite postupak na polju B uzimajući uzorak s drugih dijelova stolice s drugim aplikatorom.
3.  Zatvorite poklopac, zaštitite kartončić (stavite ga u kovertu i/ili vrećicu za zamrzavanje) i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.
4.  Tijekom dva naredna dana ponovite isti postupak s druga dva kartončića.
5.  Izostane li stolica jedan dan, test nije propao. Uzima se sljedeći dan.
6.  Dostavite u laboratorij sva tri uzorka zajedno.