SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da:

– ravnatelj Opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak te s njim povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

– jedan član Uprvnog vijeća Opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici (povezane osobe) kao privatne osobe jesu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekta s više od 0,5%

– ostali članovi Upravnog vijeća Opće bolnice dr. Ivo Pedišić  Sisak te s njima povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u drugim gospodarskim subjektima te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
Stoga, javni naručitelj Opća bolnica dr. Ivo Pedišić  Sisak, J.J. Strossmayera 59 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu čl. 76. I 77. Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

Lječilište Topusko, Trg Bana J.Jelačića 16, Topusko,
TOP-TERME d.o.o. Trg Bana J.Jelačića 16, Topusko,
INTEGRAMED DEM d.o.o. Žuti jarak 1, Zagreb,
SKIN HEALTH LAB d.o.o. ,B.Šuleka 19, Zagreb,
NAS PET d.o.o., Ljudevita Gaja 22, Petrinja,
D.POINT /kreativna agencija, A. Braće Hanžek 19, Petrinja.