Ambulanta 1

Zlatko Muža, dr. med.

Radno vrijeme:
ponedjeljak 12:oo – 20:oo h
utorak – petak 8:oo – 16:oo h

Ambulanta 2

Mira Stambolija, dr. med.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak 8:oo – 16:oo h
utorak i četvrtak 12:oo – 20:oo h

Ambulanta 3

Ivana Čulav Košćak, dr. med.

Radno vrijeme: 
ponedjeljak 12:oo – 20:oo h
utorak – petak 8:oo – 16:oo h

Telefon na koji pacijenti mogu dobiti informacije o radu ambulanti na našem odjelu je sljedeći: 044 811 640.