Ambulanta 1

Zlatko Muža, dr. med.

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 8:oo – 16:oo h

Ambulanta 2

Elvira Lazić Mosler, dr. med.

Radno vrijeme:
utorak – četvrtak 8:oo – 16:oo h

Ambulanta 3

Ivana Šeketa Kolarević, dr. med.

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 8:oo – 16:oo h

Telefon na koji pacijenti mogu dobiti informacije o radu ambulanti na našem odjelu je sljedeći: 044 811 640 (između 13 i 15:30 h).