Radno vrijeme za naručivanje na šalteru u Bolnici je radnim danom od 8 do 16 h. Obavezno je pokazati zdravstvenu iskaznicu.

Moguće je i naručivanje putem brojeva telefona (044) 553-344 i (044) 553-345. Prilikom poziva potrebno je pročitati MBO sa zdravstvene iskaznice.

Pozivom na navedene telefonske brojeve možete i otkazati narudžbu ili zatražiti promjenu zakazanog termina.

Ako se naručujete putem elektronske pošte, e-mail adresa je cnp@obs.hr U tekstu poruke obavezno navedite za koju pretragu / pregled se naručujete, MBO (matični broj pacijenta) i kontakt telefon, a u slučaju da se ne radi o e-uputnici već o internoj uputnici, skeniranu internu uputnicu potrebno je dodatno priložiti. Odgovor očekujte u roku od 24 sata. U slučaju da je zahtjev sadržavao sve tražene elemente, poruka će sadržavati i termin pregleda.

Liječnik primarne zdravstvene zaštite također Vas može naručiti za određenu pretragu (pregled).

Ako se radi o narudžbi za kontrolni pregled – potreban je i zadnji nalaz. Ako se radi o narudžbi za UZV srca – potreban je nalaz specijaliste koji je indicirao pretragu.

Pacijent je obavezan da u slučaju spriječenosti dolaska na zakazani termin – isti otkaže. Otkazivanje termina zbog spriječenosti i eventualno dogovaranje zamjenskog možete obaviti putem telefona ili elektronske pošte.

Sve vaše prijedloge, pohvale i kritike prihvatiti ćemo kao pomoć u zajedničkom cilju unaprijeđivanja sustava naručivanja, a možete ih uputiti na mail adresu komentari@obs.hr