Radno vrijeme za naručivanje na šalteru u Bolnici je radnim danom od 8 do 16 h. Otkazivanje narudžbe ili promjenu zakazanog termina možete obaviti i putem telefona na broj (044) 553-344 i (044) 553-345 od 9 do 11 i od 13 do 15 h. Moguće je i naručivanje putem istog broja telefona.

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi od 21. listopada 2008 g. o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, sisačka bolnica ustrojila je jedinicu za centralno naručivanje pacijenata koja će primati Vaše narudžbe direktno na šalteru (u zgradi dispanzera za žene), ili putem elektronske pošte. Liječnik primarne zdravstvene zaštite također Vas može naručiti za određenu pretragu (pregled). U slučaju direktnog naručivanja na šalteru, sa sobom ponesite zdravstvenu knjižicu i uputnicu.BEZ UPUTNICE NIJE MOGUĆE NARUČITI NITI JEDAN PREGLED ILI PRETRAGU. Uputnica mora biti popunjena svim obaveznim podacima o pacijentu i ne smije biti starija od tri  mjeseca. Datum na uputnici je obavezan i ne smije biti prepravljan.

Radno vrijeme šaltera: 8 – 16 sati. 

Ako se radi o narudžbi za kontrolni pregled – potreban je i zadnji nalaz. Ako se radi o narudžbi za UZV srca – pontreban je nalaz specijaliste koji je indicirao pretragu. U slučaju naručivanja putem elektronske pošte, poslati isto navedeno, te nadopisati kontakt telefon. Ako se naručujete putem elektronske pošte, bit će vam odgovoreno u roku od 24 sata, a u slučaju da je zahtjev sadržavao sve tražene elemente – poruka će sadržavati i termin pregleda.

Pacijent je obavezan da u slučaju spriječenosti dolaska na zakazani termin – isti otkaže. Otkazivanje termina zbog spriječenosti i eventualno dogovaranje zamjenskog možete obaviti putem telefona ili elektronske pošte.

Direktno telefonsko naručivanje za željene pretrage (preglede) nije moguće.

Sve vaše prijedloge, pohvale i kritike prihvatiti ćemo kao pomoć u zajedničkom cilju unaprijeđivanja sustava naručivanja, a možete ih uputiti na mail adresu komentari@obs.hr

Narudžbu je moguće ostvariti na dolje navedenu adresu elektronske pošte. 

Tel: (044) 553-344 i (044) 553-345
E-mail: cnp@obs.hr