AMBULANTA ZA EKG (nije potrebno naručivanje):

Rad ambulante: ponedjeljak – petak od 8:00-16:00 (prizemlje zgrade Ginekologije), prvi utorak, druga srijeda i treći četvrtak u mjesecu od 11:00-18:00 sati

Telefon: 044/553-255

– srijedom od 11:00-19:00 sati (prizemlje zgrade Nove interne)

Telefon: 044/553-182

Snimanje EKG-a: 8:00-15:30 sati
Očitavanje nalaza: 14:30-16:00 sati
Podizanje nalaza na šalteru u zgradi Stare interne.