Voditelj odjela:
Dražen Janković, dr.med. – spec. patološke anatomije i sudske medicine

Glavni inženjer odjela:
Silvija Canko, mag.med.lab.diag.

Ostali djelatnici odjela:
Mirna Sadak, dr.med. – spec. kliničke citologije
Mr.sc. Darija Malović, dr.med. – spec. kliničke citologije
Lidija Savić-Kovačević, dr.med. – spec. kliničke citologije
Marija Padovan Dujaković, dr.med. – specijalizant patološke anatomije
Josip Šojat, dr.med. – specijalizant patološke anatomije

Renata Žigić, bacc.med.lab.diagn. – citotehnolog
Marina Lovrenčić, mag.med.lab.diag.
Monika Čičić, bacc.med.lab.diagn.

Vesna Vidović, zdr.-lab. tehnčar – citotehnolog
Branka Jelača, zdr.-lab. tehničar
Dajana Pavlović, zdr.-lab. tehničar
Milena Vukobratović, zdr.-lab. tehničar
Maja Bratanović, zdr.-lab. tehničar

Nives Bobinac, administrativni tajnik
Verica Šplajt, administrativni tajnik
Maja Antonić, administrativni tajnik

Dalibor Mišić, pomoćni radnik
Veljko Beti, pomoćni radnik

Odjel za patologiju i citologiju osnovan je 1971. godine. Osnivač i dugogodišnji voditelj odjela bio je prim. Stevo Kovačević, dr.med.–spec. patološke anatomije i sudske medicine. Rad citološkog laboratorija veže se uz  Ružicu Grdan, dr.med.-spec.kliničke citologije, prvog i dugi niz godina jedinog citologa. Odjel podrazumijeva djelatnost za patologiju i djelatnost za citologiju.

Djelatnost za patologiju
Djelatnost za patologiju podrazumijeva patohistološke analize uzoraka tkiva pacijenata uzeti u ambulantama i na bolničkim odjelima, provođenje obdukcija umrlih te mrtvozorenja. Svaki uzorak tkiva i/ili čitavi organi uzeti na odjelima u svrhu dijagnostike i daljnjeg liječenja šalju se na naš odjel na daljnju analizu. O našoj dijagnozi i nalazu ovisi da li je liječenje završeno ili je potreban novi zahvat i dodatna terapija. Ovisno o hitnoći nalaza, rade se ili intaroperativne analize, odnosno analize na smrznutim rezovima za vrijeme operativnog zahvata koje se učine za nekoliko minuta i određuju daljnji tijek operativnog zahvata, ili klasične analize na parafinskim rezovima. Vrijeme do izdavanja nalaza može varirati ovisno o potrebi izvođenja dodatnih histokemijskih i/ili imunohistokemijskih analiza. U svrhu otkrivanja uzroka smrti obduciraju se preminuli pacijenti kod kojih nije ustanovljen uzrok smrti, pokojnici umrli nasilnom smrću, pacijenti preminuli tijekom izvođenja operativnog zahvata ili dijagnostičkog postupka ili neposredno nakon njih te pacijenti  koji su umrli unutar 24 sata po primitku u bolnicu. Po potrebi se rade sudske obdukcije za potrebe pravosuđa. Za sve preminule u bolnici vodi se Protokol umrlih osoba, izdaju se dokumenti za pogreb i dokumentacija za Matični ured.

Djelatnost za citologiju
U citološkom laboratoriju obrađuju se sva područja eksfolijativne i aspiracijske citodijagnostike za ambulantne i hospitalizirane bolesnike. Obavlja se urološka, hematološka, endokrinološka, pulmološka, ginekološka i gastroenterološka citologija, citologija glave i vrata, mekih tkiva, središnjeg živčanog sustava, dojke, oka, kože i sl. U radu se primjenjuje rutinska citodijagnostika svjetlosnim mikroskopom. Koriste se bojanja po Papenheim-u i Papanicolaou te citokemijsko bojanje za određivanje željeza.
Citološka ambulanta radi od ponedjeljka do petka od 8:00 – 16.00h. Za sve pretrage, osim razmaza periferne krvi, potrebna je prethodna narudžba preko Jedinice za centralno naručivanje. Djeca do 18 godina starosti se ne naručuju.