Radno vrijeme: 8:oo – 16:oo h.

U ambulanti se radi: aplikacija podofilina na kondilome, mikroskopski nativni preparat, mikroskopski pregled obojen metilenom.

Telefon na koji bolesnici mogu dobiti informacije o radu ambulanti na našem odjelu je sljedeći: 044 811 640 (između 13 i 15:30 h).