INTERNISTIČKA AMBULANTA (zgrada stare interne – prizemlje)

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 8:oo – 15:oo h – četvrtak 11:oo – 19:oo h.

Liječnici i radno vrijeme:
Ponedjeljak, četvrtak i petak: Nenad Pacić-Hardi, dr.med.
Utorak: Silvana Misir, dr.med. internist – subspecijalist kardiolog
Srijeda: Diana Balenović, dr.med.

Rad ambulante u mjestima županije:
Prva srijeda u mjesecu – Sunja
Treća srjeda – Lekenik
Četvrtkom – Kutina
Prvi i treći petak – Dvor i Kostajnica
Drugi i četvrti petak – Glina i Topusko

Narudžbe u Domovima zdravlja u mjestima rada ambulanti.

Rad u ambulanti obavaljaju svi liječnici interne službe prema rasporedu službe.