Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 7.oo – 10.oo h.
Utorak, četvrtak i petak 15.oo – 19.oo h.

Telefon: 044 553 214