Radno vrijeme:8:oo – 20:oo h.

Bolesnici dobiju prilikom kliničkog pregleda upute o pripremi za fototerapiju.

Telefon na koji bolesnici mogu dobiti informacije o radu ambulanti na našem odjelu je sljedeći: 044 811 640.