Ambulanta je smještena u prizemlju kirurške zgrade.

Telefon:
sestra 044 553 148
liječnik 044 553 121

Radno vrijeme: radnim danom od 9:oo do 15:oo h

Pacijenti se na pregled u urološku polikliniku od 1. svibnja 2016. naručuju. Narudžbe se mogu obaviti na šalteru za Centralno naručivanje pacijenata u Bolnici ili preko liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Hitni pacijenti van radnog vremena javljaju se u hitnu kiruršku ambulantu iz koje se poziva pripravan urolog.