Radno vrijeme:

Utorak i četvrtak 9:oo – 15:oo sati – narudžbe na centralnom naručivanju. 

Mladen Loparić, dr.med. specijalist vaskularne kirurgije