Pregled sklopljenih ugovora 2022. g.

Pregled sklopljenih ugovora 2021. g.

Pregled sklopljenih ugovora 2020. g.

Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pregled sklopljenih ugovora 2019. g.

Pregled sklopljenih ugovora za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pregled sklopljenih ugovora 2018. g.

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini – jednostavna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini – jednostavna nabava

Pregled sklopljenih ugovora u 2017. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini – okvirni sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2015. g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2016. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2016. godini – okvirni  sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2015. g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2015. godini – okvirni  sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014 g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2014 g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2014. godini – okvirni  sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini prema naputku za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini prema naputku za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014. godini prema naputku za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2013. g.

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o JN u 2013. godini. – okvirni  sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2012. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012 godini i njihovog izvršenja
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012 godini i njihovog izvršenja – okvirni sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2011. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011 godini i njihovog izvršenja
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011 godini i njihovog izvršenja – okvirni sporazumi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. g.

Temeljem Zaključka Vlade RH (NN br. 32/11) prilažemo podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi u 2010. g.

Pregled podataka