Pretraga je uvjetno bolna, nalaz je gotov nakon pola sata.

Testiranje se obavlja u alergološkoj ambulanti, ponedjeljkom od 8:oo – 16:oo h.

Telefon: 044 553 341