Djelatnost Bolničke ljekarne uključuje:

  • redovitu opskrbu bolničkih odjela i laboratorija lijekovima,medicinskim potrošnim materijalom,dijagnostičkim reagensima i dezinficijensima
  • izradu magistralnih i galenskih preparata za potrebe bolničkih odjela
  • računalnu obradu podataka vezanih uz nabavu lijekova i medicinskog potrošnog materijala i njihovu distribuciju na odjele, te praćenje potrošnje odjela
  • davanje informacija odjelnim liječnicima i sestrama o dostupnosti lijekova na tržištu,njihovom statusu na Listi lijekova HZZO-a i farmakoterapiji

Djelatnici Bolničke ljekarne su magistre farmacije:

Maja Gavran, mag.pharm., v.d. voditelja ljekarne
Tel: 044 553 105
E-mail:ljekarna@obs.hr

Biljana Gligorovski, mag.pharm.

Višnjica Vegh, mag.pharm.
tel.044 553 210
E-mail:ljekarna2@obs.hr

Farmaceutski tehničari:
Ankica Begić, glavni tehničar
Antonija Karanović
Tamara Harčević
Gordana Ćuk

Stručni referent:
Amira Velić
E-mail: administrator.ljekarna@obs.hr