Pretraga je invazivna, bolna, radi se bez premedikacije i nadopunjuje se na prethodni klinički pregled. Ambulanta za EMG radi ponedjeljak – četvrtak  9:oo – 15:oo h. Nalazi se dobiju odmah nakon izvršene pretrage.