Donacije

Više informacija o donacijama možete potražiti na:

Podatci za kunske i devizne donacije bolnice:

Prvi korak za donatore

U nastojanju da proces prikupljanja donacija bude transparentan i jasno strukturiran, molimo Vas da kao prvi korak ispunite sljedeći obrazac za donatore, kojim ulazite u Adresar donatora. Nakon primitka Vašeg ispunjenog obrasca, nastojat ćemo u što kraćem roku povratno Vam se javiti i zajedno organizirati sljedeće korake.

Vijesti o donacijama

Sve vijesti o donacijama