Informacije za pacijente

INFORMACIJE O POSLJEDICAMA POTRESA

Koji su dijelovi bolnice oštećeni?

Crvenu oznaku dobila je zgrada Stare interne i zgrada Uprave bolnice, dok su dodatni detaljni izvidi potrebni za zgradu Nove interne, koja zasad ima žutu oznaku.

Koji su dijelovi bolnice neoštećeni/sigurni?

Pregledani i sigurni su sljedeći odjeli: 

 1. Zgrada neurologije/pedijatrije
   • podrum i prizemlje

     2. Zgrada kirurgije

     3. Zgrada ginekologije 

     4. Zgrada dijalize

Gdje su premješteni pacijenti?

Neposredna evakuacija pacijenata izvršena je na dan potresa prema zagrebačkim bolnicama i Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot u Popovači.

Kome se mogu obratiti za informacije oko premještenih pacijenata?

Informacije oko premještenih pacijenata mogu se dobiti preko prijemne službe na telefonski broj (044) 553-222.

Gdje su stvari pacijenata koji su premješteni?

Stvari premještenih pacijenata nalaze se u prostorima bolnice, ali zasad nema mogućnosti sustavnog skupljanja i kategorizacije stvari pa time niti sigurnog vraćanja stvari svojim vlasnicima, budući da se zbog kritičnih oštećenja nekim objektima ne može pristupiti.

Molimo pacijente i njihove obitelji za razumijevanje i strpljenje u novonastalim specifičnim okolnostima.

Potrebna mi je psihološka pomoć, kako ju mogu dobiti?

Neuropsihijatrijska bolnica „DR. Ivan Barbot“ Popovača osnovala je mobilne timove za psihološku i psihijatrijsku podršku koji za sada djeluju na području gradova Sisak, Petrinja i Glina.

Kontakti:

Mobilni tim za psihološku i psihijatrijsku podršku Sisak 091 6125798 (8 – 15 h)

Mobilni tim za psihološku i psihijatrijsku podršku Petrinja 098 236628 (8 – 15 h)

Mobilni tim za psihološku i psihijatrijsku podršku Glina 091 1508808 (8 – 15 h)

Hitna krizna psihološka stanja 091 1508805 (8 – 20 h)

Hitna psihijatrijska ambulanta neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“  Popovača 044 569 270 (0 – 24 h)

Je li sigurno doći u krug bolnice?

Osigurana je kontinuirana podrška žurnih službi (policija, vatrogasci) koji provode provjeru sigurnosti u krugu bolnice te je za pacijente koji imaju potrebu dolaska na hitan pregled dolazak u krug bolnice siguran.

Mogu li kako pomoći kao volonter?

Zbog proglašenja katastrofe svi koji žele volontirati mogu se javiti u Hrvatski Crveni križ. Više informacija na: https://www.hck.hr/kako-pomoci/volontirajte/29

Htio/htjela bih donirati krv, gdje to mogu učiniti?

Trenutno su obustavljene djelatnosti transfuzijske medicine te se krv može donirati na lokacijama u Zagrebu.

INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Koji je protokol ulaska u bolnicu?

Pacijentima je osigurana skrb kroz hitne ambulante, u kojima će proći i trijažni postupak.

Koje se usluge u bolnici i dalje provode?

Popis rada ambulanti kontinuirano će se ažurirati u nadolazećim danima. Sve informacije biti će dostupne na stranicama Opće bolnice ‘Dr. Ivo Pedišić’ Sisak.

Napomena: 

Za sve preglede, koji nisu obavljeni u prethodnom periodu, pacijenti će biti pravovremeno kontaktirani u vezi određivanja novog termina i mjesta pregleda. 

Pri daljnjem upućivanju pacijenata u navedene ambulante nužno je pridržavati se navedenih informacija i uputa kako bi osigurali nesmetano pružanje zdravstvene skrbi građanima u potrebi, a u skladu s raspoloživim kapacitetima.

POPIS AMBULANTI I RADNO VRIJEME:

Psihijatrijske ambulante
Psihijatrijske ambulante rade svakog radnog dana, u službi je i psiholog.
Pacijenti se za pregled psihijatra mogu javiti direktno na šalter (044) 553-213 i zatražiti pregled u ambulanti i putem telefona dobiti upute.
Psihološka pomoć može se dobiti na (044) 553-373 te dogovoriti razgovor s psihologom. 

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lokaciji Sisak
Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lokaciji Sisak je u funkciji i svi pacijenti koji su započeli ciklus fizikalne terapije u ispostavi Petrinja mogu kontaktirati glavnu fizioterapeutkinju Renatu Nenadić na broj (044) 811-634 radi dogovora o nastavku terapije u Sisku. Sukladno novonastalim uvjetima, svakodnevno se provode pregledi specijalista i fizikalna terapija.

 

SLUŽBA ZA KIRURGIJU

Napomena za naručivanje

 • naručivanje pacijenata u ambulante Službe za kirurgiju vrši se putem Jedinice za centralno naručivanje na mail cnp@obs.hr  
 • za ambulante kod kojih nije potrebno naručivanje stoji napomena da je prijem pacijenata slobodan


Hitna kirurška ambulanta:
0-24 h

 • slobodan prijem pacijenata

Ambulanta za plastičnu kirurgiju: utorak 8,00 – 16,00 h, petak 9,00 – 12,00 h
Opća kirurška i abdominalna ambulanta:

ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,00 – 16,00 h,

srijeda 12,00 – 20,00 h

 • slobodan prijem pacijenata

Dječja kirurška ambulanta: ponedjeljak i petak 8,00 – 16,00 h,
srijeda 12,00 – 18,00 h

 • slobodan prijem pacijenata

Vaskularna ambulanta: utorak i četvrtak 8,00 – 16,00 h

Naručivanje: cnp@obs.hr

Napomena:pacijentima koji ne moraju prioritetno obavljati pregled u ambulanti omogućuje se rad i komunikacija putem e-maila vaskularna.ambulanta@obs.hr i to za:

   • pacijentima koji ne moraju prioritetno obavljati pregled u ambulanti omogućuje se rad i komunikacija putem e-maila
   • doznake za ortopedska pomagala: temeljem dostavljene A2 uputnice realizirat će se doznake za ortopedska pomagala, a koja se može podići na šalteru Hitne kirurške ambulante dan poslije redovnog rada ambulante
   • preporuka za obloge, putem navedenog e-maila, može se realizirati uz predočenje slike rane i A5 uputnice

Traumatološka ambulanta: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,00 – 16,00 h
srijeda 12,00 – 20,00 h

 • slobodan prijem pacijenata

Ambulanta za dojke: ponedjeljak, utorak, četvrtak 9,00 – 11,00 h
Proktološka ambulanta: ponedjeljak i četvrtak 9,00 – 11,00 h
Ortopedska ambulanta: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,00 – 16,00 h,
srijeda 12,00 – 18,00 h
Dječja ortopedska ambulanta; utorak 8,00 – 16,00 h
Ortopedska ambulanta bebe – UZV kukova: srijeda 8,00 – 12,00 h
Urološka ambulanta: ponedjeljak – petak 8,00 – 16,00 h

 

 

SLUŽBA ZA INTERNE BOLESTI 

Hitna internistička ambulanta: 0-24 (lokacija: prizemlje zgrade ginekologije)

Kontakt: 044/553-183

Administrator na šalteru Ginekologija: 044/553-248

Administrator Službe za interne bolesti i mlađi dežurni: 044/553-271

 

Ambulante službe za interne bolesti:

Niže navedene internističke ambulante nalaze se u prizemlju zgrade kirurgije – prva ambulanta desno (preko puta hitne kirurške ambulante)

Kardiološka ambulanta: trenutno radi u Zgradi kirurgije (kirurška poliklinika – prva ambulanta desno broj 25). U tijeku je opremanje kontejnera kraj donje porte (isti će biti stavljen u funkciju  od 22.2.2021). 

Radno vrijeme: pon – čet od 14,00 – 20,00 h
Kontakt: 044/553 255 (očekuje se aktivacija linije)

 

Kardiološka dijagnostika – kirurška poliklinika – prva ambulanta desno (broj 25).

Svaki dan po rasporedu: HOLTER EKG (postavljanje i skidanje aparata od 8:00 – 9:30 h); UZV srca od 10:00 -16:00 h; EKG od 9:00 -15:00 h.

Ergometrija se ne radi zbog nedostatka prostora i oštećenja aparata (do preseljenja u novu zgradu). 

Kontakt: 044/553 184  (linija je aktivna)

EKG ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8-12h  uz Zgradi Jodnog lječilišta.

Kontakt: 091 2183 901

 

Gastroenterološka ambulanta
(kontejner kraj donje porte, rad po rasporedu od prije potresa). 

Kontakt: 044/553-267 (očekuje se aktivacija broja). 

Za informacije zvati od 8:00 – 9:00 h.

ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA (gastroskopija i kolonoskopija) u ovom trenutku ne postoji stalan prostor za odrađivanje s centralnog naručivanja. Rade se hitne endoskopije, žurne i brze indikacija na izmještenim radilištima Kirurgije u Sisku i Bolnice Popovača. 

 

Ambulanta za dijabetes i endokrinologiju: 

Kontakt: 044/553 225.

Za informacije zvati od 12:00 – 13:00 h svaki dan po rasporedu od prije potresa u zgradi Kirurgije – Ortopedska ambulanta.

 

Nefrološka ambulanta:
(u zgradi Jodnog lječilišta po rasporedu (telefonske obavijesti). Očekuje se  premještanje u prostor centralnog paviljona za 2 – 4 tjedna (između 1.3. i 15.3.2021.).

 

Opća internistička ambulanta:
(jednom tjedno – petak 8:00 – 16:00 h, po potrebi češće, lokacija Jodno liječilište)
Kontakt: 091 2183 901.

 

Hematološka ambulatna: 
Svaki četvrtak od 8:00 – 16:00 h, u  zgradi  Jodnog lječilišta. 

Kontakt: 091 2183 901

 

Onkološka ambulanta

(2 puta mjesečno ponedjeljkom u zgradi Jodnog lječilišta).

Kontakt: 091 2183 901.

 

Od 18.01. PULMOLOŠKI ODJEL u Petrinji (bez dugotrajnog i palijativnog liječenja).

Naporima zaposlenika na čelu s dr. Stjepanović Gordanom i uz pomoć donatora  iz Karlovačke županije preuređen je prostor restorana i dva kontejnera.

Unutar odjela su svakodnevni rad započele pulmološka ambulanta s dijagnostikom i opća internistička ambulanta, stacionarni dio – pulmologija (dvije sobe sa 7 kreveta u svakoj).

Kontakt: 091 2014 000.

 

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Hitna ginekološka ambulanta:0-24
Ambulanta za fetalnu medicinu (trudnička ambulanta): ponedjeljak- petak od 8,00 – 16,00 h
Ginekološka ambulanta: ponedjeljak – petak od 8,00 – 16,00 h
Ambulanta za UZV: ponedjeljak – petak od 8,00 – 16,00 h
Kontakti:
Rodilište: 044/553-258
Rađaona: 044/553-103
Poliklinika (za naručivanje): 044/553-248
– od 18.01. uspostavljen je redoviti ginekološki operativni program

 

ODJEL ZA NEUROLOGIJU

Hitna neurološka ambulanta:0-24

Opća neurološka ambulanta

Kontakt:  044/553-201 i 044/553-131

 

ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU

Hitna oftalmološka ambulanta:0-24
Opća ambulanta: ponedjeljak- petak od 8,00 – 16,00 h
Hitna oftalmološka ambulanta: svaki dan 0-24
UZV: utorkom 12,30-15,30 sati
Pacijenti se naručuju putem maila preko liječnika obiteljske medicine na mail: oftalmologija@obs.hr ili na telefon 044/553-203

 

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU
Lokacija: Zgrada Kirurgije – 2. kat

ORL poliklinika
Lokacija: Zgrada “Marlesica” (nasuprot Oftalmološke poliklinike)
Kontakt: 044/553-287
Usluge:

 •  opća otorinolaringološka ambulanta
 •  tonska audiometrija (ispitivanje sluha) – narudžba isključivo nakon prvog pregleda
 •  timpanometrija
 •  endoskopija

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, srijeda, petak – od 8:00 do 16.00 h (PAUZA: 11:00 – 11:30)
Četvrtak – od 13:00 do 21:00 h (PAUZA: 16:30 – 17:00)

Hitna ORL ambulanta
Svaki dan od 00:00 – 24:00 h
Za pregled u ambulanti može se naručiti kod nadležnog liječnika, putem e-maila ili centralnog naručivanja (044/553-344)


AMBULANTA ZA ORALNU KIRURGIJU
Lokacija: Zgrada Kirurgije – Podrum
Kontakt: 044/553-295
Radno vrijeme:
Niko Krakar, dr. med. dent. – Parni datumi 07:00 – 15:00 h, neparni datumi 15:00 – 21:00 h
Sanja Matić, dr. med. dent. – Parni datumi 15:00 – 21:00 h , neparni datumi 07:00 – 15:00 h

LOGOPEDSKE AMBULANTE
Kontakt:
Lokacija Petrinja – Specijalna bolnica za kronične bolesti Petrinja – 044/527-947
Lokacija Jodno lječilište Sisak – 044/811-664
Radno vrijeme:
Lokacija Petrinja
Martina Boltužić Dževerlija, prof. logopedije – ponedjeljak, utorak, petak 07:00 – 15:00 h
– srijeda, četvrtak 12:00 – 20:00 h

Lokacija Jodno lječilište
Natalija Vidović Šeremet, prof. logopedije – parni datumi 07:00 – 15:00 h, neparni datumi 13:00 – 21:00 h
Ilijana Tepšić, mag. logopedije – parni datumi 13-00 – 21:00 h, neparni datumi 07:00 – 15:00 h

Kontakti:
Voditelj Odjela za otorinolaringologiju i oralnu kirugiju:
Milorad Galić, dr.med.
Glavna sestra Odjela za otorinolaringologiju i oralnu kirugiju :
Ivana Jovev, dipl.med.tech.
Tel: 044/553-293
Administrator:
Danijela Ciglenečki
Tel: 044/553-158

Informacije i konzultacije o stanju bolničkih pacijenta Odjela za otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju mogu se dobiti svakim danom na broj telefona: 044/553-291

 

ODJEL ZA RADIOLOGIJU
– sve dijagnostičke procedure redovito se provode

 

ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
– uspostavljen je redovan rad
– radno vrijeme ponedjeljak – petak od 7,00 – 15,00 h
– vađenje krvi 7,00 – 11,00 h
Kontakt: 044/553-168

 

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU

Ambulanta za liječenje boli

Lokacija: Zgrada Kirurgije – prizemlje (soba br.10).
Narudžbe se vrše preko Centralnog naručivanja (553-344)

Radno vrijeme: utorak i petak 15-20h

Preoperativna ambulanta

Lokacija: Zgrada Kirurgije – prizemlje (soba br.10).
Narudžbe se vrše preko Centralnog naručivanja (553-344)

Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak 15-20h

 

ODJEL ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU
Ambulanta: ponedjeljak – petak 8,00-13,00 h
Kontakt: 0912183946

 

ODJEL ZA PEDIJATRIJU
Hitna pedijatrijska ambulanta: 0-24 h
Kontakt: 044/553-109

Pedijatrijska alergološka ambulanta: ponedjeljak 9,00-14,00 h 

 • pacijenti se primaju prema postojećoj Centralnoj listi narudžbi
 • u slučaju hitnosti obavljanja pregleda u pedijatrijskoj alergološkoj ambulanti, a u nedostatku mjesta na Centralnoj listi narudžbi u realnom vremenu, predbilježbe se primaju na mail: pedijatrija@obs.hr 

Pedijatrijska kardiološka ambulanta: srijeda 9,00-14,00 h

 • pacijenti se primaju prema postojećoj Centralnoj listi narudžbi

EEG:  ponedjeljak 15,00-18,00 h

utorak 7,30-13,00 h

srijeda 15,00-18,00 h

četvrtak 7,30-13,00 h

petak 7,30-13,00 h

 

Neuropedijatrijska ambulanta se održava 2x mjesečno.

 • predbilježba se vrši ponedjeljkom i srijedom od 9,00-14,00 h na tel: 044/553-213
 • termin pregleda javljat će se naknadno obzirom da subspecijalist neuropedijatrije dolazi iz vanjske suradne ustanove (dr. Dolores Petrović)

 

ODJEL ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Hitna infektološka ambulanta: 0-24
Kontakt: 044/553-100
Napomena: Centrala spaja na hitnu infektološku ambulantu

 

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I PRODUŽENO LIJEČENJE S PALIJATIVNOM SKRBI

Lokacija Petrinja

Pulmološki odjel: Osiguran je i stacionarni dio s 14 kreveta (7 muških i 7 ženskih). 

Pulmološka ambulanta: Ponedjeljak-petak 8,00-20,00 h

Internistička ambulanta: Ponedjeljak-petak 8,00-20,00 h

 • naručivanje u ambulante vrši se putem Jedinice za centralno naručivanje na mail cnp@obs.hr .

Napomena: osobne stvari pacijenata premještenih nakon potresa s Odjela za pulmologiju i produženo liječenje s palijativnom skrbi, iz Petrinje u druge bolnice, zbrinute su i pripremljene za preuzimanje. Kontakt osoba za preuzimanje osobnih stvari pacijenata je gđa. Antoniela Babić 091/201-4000.

 

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

– sve dijagnostičke procedure redovito se provode
vađenje krvi: ponedjeljak – petak 7,00 – 9,30 h

Zbog (posljedica) potresa propustio/la sam zakazani termin, što sada?

Svi pacijenti koji su propustili zakazani termin bit će kontaktirani od strane bolnice kako bi se dogovorili novi termini pregleda. Molimo Vas za strpljenje.

Ako zovem hitnu medicinsku pomoć, hoće li me odvesti u OB Sisak ili u drugu bolnicu?

Pacijenti koji pripadaju području Siska i Petrinje bit će upućeni u OB Sisak. Pacijenti koji pripadaju području Novske i Kutine će biti upućeni u OB Sisak ili OB Nova Gradiška. Pacijenti s područja Topuskog, Gline i Gvozda bit će upućeni u OB Karlovac.

Imam zakazanu pretragu u bolnici, a nisam siguran/na obavlja li se.

U ponedjeljak, 11.1.2021. planiran je početak rada ostalih specijalističkih ambulanti. Pacijenti koji imaju zakazane termine u bolnici, bit će kontaktirani od strane bolnice vezano za termin dolaska. Molimo Vas za strpljenje.

INFORMACIJE O DONACIJAMA

Želim donirati bolnici. Na koji način to mogu učiniti?

Zahvaljujemo Vam na ukazanom interesu i želji za doniranjem našoj bolnici te Vas molimo da se javite na e-mail adresu donacije@obs.hr

INFORMACIJE O COVID-19

Imam simptome COVID-19, kome se mogu javiti?

Pacijenti sa sumnjom na COVID-19 trebaju se javiti liječniku obiteljske medicine koji ih po potrebi upućuje u OB Sisak. U bolnici se vrši trijaža pacijenata: ukoliko imaju blage simptome, bit će upućeni na kućno liječenje, a u slučaju težih simptoma pacijenti će biti upućeni u Arenu Zagreb ili KB Dubravu, ovisno o ozbiljnosti kliničke slike.

Prije potresa mi je propisana (samo)izolacija koja još traje, ali ne mogu adekvatno provoditi mjere samoizolacije. Kome se mogu obratiti?

Možete se obratiti Službi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na navedene brojeve telefona:

04.- 10.01.2021. – 098 293 578

11.- 17.01.2021. – 098 981 3273

18.- 24.01.2021. – 098 293 576

25. – 31.01.2021. – 098 293 578

Vrši li se testiranje na koronavirus u bolnici? Za koje pacijente?

U bolnici se vrši testiranje na koronavirus samo za ležeće pacijente. 

INFORMACIJE O VANBOLNIČKOM SUSTAVU

Moja obiteljska liječnica ne radi/ne javlja se na telefon, a nemam terapiju koju moram piti svaki dan, kome se mogu obratiti?

Pacijenti se mogu javiti Ravnateljstvu Doma zdravlja Sisak gdje postoji popis dežurnih ambulanti. Broj centrale Doma zdravlja je (044) 567-100. Raspored dežurnih ambulanti dostupan je na: https://www.sisak.info/2021/01/01/dezurne-ordinacije-obiteljske-medicine/