Donacije

Dopis za donacije

Poštovani, 

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu i želji za doniranjem našoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, koja je pretrpjela oštećenja u potresu koji se dogodio 29. prosinca 2020. 

O bolnici

Bolnička djelatnost u Sisku postoji 215 godina. Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku županijska je bolnica koja pruža zdravstvenu zaštitu građanima Sisačko-moslavačke županije, ali i određenom broju pacijenata iz drugih županija. Izgrađena je kao bolnica paviljonskog tipa, a djeluje u Sisku i Petrinji na tri lokacije. Najveći dio usluga zdravstvene zaštite pruža se na centralnoj lokaciji u Sisku na adresi J.J. Strossmayera 59, a pruža se mogućnost liječenja svim dobnim skupinama, od novorođenačke do starije populacije. Bolnica ima ostvarenu suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim katoličkim sveučilištem i srednjom školom za obrazovanje medicinskih sestara i tehničara u Sisku.

Unatrag nekoliko godina bolnica intenzivno radi na modernizaciji bolničke infrastrukture na svim lokacijama te unapređenja kliničkih i poslovnih procesa. U tijeku je izgradnja i uređenje Središnjeg bolničkog paviljona u kojem je planirano, između ostaloga, oformiti i Objedinjeni hitni bolnički prijem te novu Dnevnu bolnicu. 

Stanje nakon potresa 29. prosinca 2020.

Potres koji se dogodio poremetio je redoviti program pružanja zdravstvenih usluga u bolnici, uzrokovao različite stupnjeve oštećenja na bolničkim zgradama i odjelima i izložio zaposlenike i pacijente iznimnom stresu. Nakon prvog dana i prvotnog šoka, izvršeni su izvidi tehničke prirode te je provedena analiza stanja i procjena statike bolničkih paviljona. Pregledom statičara utvrđeno je da su u zelenoj kategoriji prostori ginekologije, kirurgije, oftalmologije i dijalize. Te se zgrade uz nužne popravke i čišćenje počinju vraćati u funkciju. Preostale zgrade koje su pretrpjele teža oštećenja do daljnjega su izvan funkcije.

Kako bi se osigurala zdravstvena skrb za stanovništvo u županiji, ali i za građane koji gravitiraju bolnici, u sigurnim prostorima bolnice žurno su uspostavljene osnovne službe za prijem hitnih pacijenata svih dobnih skupina. Zbrinuti su neoštećeni dijelovi opreme i namještaja iz prostorija koje su dobile crvenu oznaku. Tijekom sljedećih nekoliko dana uspostavljene su i prve redovne ambulante. Sve bolničke aktivnosti trenutno su uspostavljene u manje od 20% prijašnjih prostornih kapaciteta bolnice, koji u novonastalim okolnostima zadovoljavaju sigurnosne uvjete.

Planovi i vizija

Nakon uspostavljanja osnovnih funkcija naše ustanove, kreće proces oporavka. Analizu posljedica, utvrđivanje potreba te definiranje prioriteta provodimo i uz pomoć stručnjaka s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s kojima već imamo ostvarenu suradnju koja uključuje strateški razvoj i planiranje procesa na razini bolnice. 

Ustrojen je i Koordinacijski centar u kojem je omogućeno povezivanje i usklađivanje svih aktivnosti i sustava upravljanja, kako sada u inicijalnom periodu oporavka tako i u narednom periodu planiranja i provedbe aktivnosti usmjerenih nastavku razvoja.

Želimo da proces oporavka bude nastavak razvoja i budućnosti bolnice te ulaganja u suvremenu opremu i rješenja, a ne samo obnova prijašnje infrastrukture. Težimo razvoju strateškog plana integracije zdravstvenih resursa u cijeloj županiji, koji je usklađen s potrebama i mogućnostima u Republici Hrvatskoj i koji prati zdravstvenu politiku Europske unije 2021-27.  

Motivirani smo, više no ikad, aktivno i sustavno raditi na ostvarenju te vizije, na korist svih građana Sisačko-moslavačke županije i zaposlenika bolnice.

Svjesni velike neizvjesnosti i izazova koji nas očekuju u nadolazećem razdoblju, pozivamo Vas da budete dio procesa ostvarenja naše vizije. 

E-mail adresa uspostavljena za komunikaciju s donatorima je donacije@obs.hr, a kontakt osoba za više informacija je mr. Jasenka Štampalija Janković, dipl. oec., dostupna na (044) 553 236 i 099 218 3927.

U nastojanju da proces prikupljanja donacija bude transparentan i jasno strukturiran, molimo Vas da kao prvi korak ispunite sljedeći obrazac za donatore, kojim ulazite u Adresar donatora. Nakon primitka Vašeg ispunjenog obrasca, nastojat ćemo u što kraćem roku povratno Vam se javiti i zajedno organizirati sljedeće korake.    

U OTP banci otvoren je posebni račun za kunske i devizne donacije bolnici:

IBAN: HR1524070001500013312, BIC: OTPVHR2X.

Srdačno Vas pozdravljam u ime djelatnika Bolnice,

mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med.

ravnatelj Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

u Sisku, 13. siječnja 2021.