Voditelj odjela:
Tatjana Vrga, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut:
Renata Nenadić, bacc. physioth

Liječnici odjela (specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije) abecednim redom:
Katica Boček, dr.med., spec. fizijatar, subspec.reumatolog
Lora Bolić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Jasna Jančić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Mario Pitner, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Tatjana Šimunić, dr.med., spec. fizikalne med. i rehabilitacije,
Bobath terapeut
Tatjana Vrga dr.med., spec. fizikalne med. i rehabilitacije

Djelatnost odjela je dijagnostika, liječenje i rehabilitacija koštano-mišićnih bolesti kod odraslih bolesnika i djece. Rad se temelji na principima polikliničko-konzilijarnog pristupa. Odvija se kontinuirano u dvije smjene od ponedjeljka do petka, u vremenskom razdoblju od 7-21h. Specijalistički pregledi se obavljaju svakodnevno po utvrđenom mjesečnom rasporedu u okviru sljedećih ambulanti na lokaciji ”Jodno lječilište”, Obrtnička 13 i u Petrinji, V. Mačeka 47.

  • opća fizijatrijska ambulanta
  • ambulanta za rehabilitaciju bolesnika s degenerativnom i izvanzglobnom
    patologijom
    lokomotornog sustava
  • ambulanta za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika ambulanta za
  • rehabilitaciju neuroloških bolesnika ambulanta za rehabilitaciju
  • reumatoloških bolesnika ambulanta za rehabilitaciju djece s
  • neurorazvojnim smetnjama

Trijaža bolesnika za pregled vrši se na načelima suvremene medicinske rehabilitacije. Nakon obavljenog pregleda i indiciranja procedura fizioterapije, bolesniku se određuje termin za obavljanje iste po navedenim načelima i uz adekvatnu uputnicu od liječnika obiteljske medicine.

Telefonski broj za informacije u Sisku je 044 811 635 u Petrinji 099 2191 155.

Za pregled je potrebno doći u naručenom terminu s kompletnom medicinskom dokumentacijom.