Radi svaki drugi i četvrti četvrtak u mjesecu od 11.oo – 13.oo h.

Naručuje se u jedinici za centralno naručivanje.

Ordinira: Jovica Jakšić, dr.med.
spec. uroginekolog