urologija – urološka ambulanta

Ambulanta je smještena u prizemlju kirurške zgrade. Telefon:sestra 044 553 148liječnik 044 553 121 Radno vrijeme: radnim danom od 9:oo do 15:oo h Pacijenti se na pregled u urološku polikliniku od 1. svibnja 2016. naručuju. Narudžbe se mogu obaviti na šalteru za Centralno naručivanje pacijenata u Bolnici ili preko liječnika primarne zdravstvene zaštite. Hitni pacijenti…

Pročitajte više

interni odjel – endoskopska ambulanta

Endoskopska ambulanta radi svaki radni dan od 8:30 sati do 16:00 sati, a kroz dežurstva i pripravnost radi i Hitna endoskopska ambulanta 24 sata, kroz sedam dana u tjednu za hitne intervencije. U endoskopskoj ambulanti obavlja se endoskopija gornjeg i donjeg dijela probavnog trakta – ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija. Radi se dijagnostička i terapijska/interventna/endoskopija (zaustavljanje krvarenja…

Pročitajte više

interna poliklinika – kardiološka ambulanta

KARDIOLOŠKA AMBULANTA Rad ambulante: 8:00 – 16:00 sati, prvi utorak, druga srijeda i treći četvrtak u mjesecu od 11:00-19:00 satiMedicinska sestra: Višnja TomićTel: 044/553 -255 Liječnici: ponedjeljak – Prim.dr.sc. Diana Balenović, dr.med., spec.internist – kardiolog utorak – Ivan Jelić, dr. med., spec.internist srijeda – Ivan Horvat, dr.med., spec.internist – kardiolog četvrtak – Dinko Šolić, dr.med.,…

Pročitajte više

interna poliklinika – internistička ambulanta

INTERNISTIČKA AMBULANTA (zgrada stare interne – prizemlje) Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 8:oo – 15:oo h – četvrtak 11:oo – 19:oo h. Liječnici i radno vrijeme:Ponedjeljak, četvrtak i petak: Nenad Pacić-Hardi, dr.med.Utorak: Silvana Misir, dr.med. internist – subspecijalist kardiologSrijeda: Diana Balenović, dr.med. Rad ambulante u mjestima županije:Prva srijeda u mjesecu – SunjaTreća srjeda –…

Pročitajte više

interna poliklinika – ambulanta za holter EKGa

AMBULANTA ZA HOLTER EKG Rad ambulante: ponedjeljak – petak Postavljanje Holtera: 8:00-9:00 satiSkidanje Holtera: 9:00-10:00 sati Očitavanje Holtera: od 14:00-16:00 satiTelefon: 044/553-178 Liječnici: svi liječnici Odjela za kardiologiju i Odjela za pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom prema rasporedu za tekući mjesec Medicinske sestre:Kristina Šnihur, bacc.med.techn.Vesna Brigljević, med.sestra

Pročitajte više

interna poliklinika – ambulanta za ergometriju

AMBULANTA ZA ERGOMETRIJU Rad ambulante: ponedjeljak – petak 8:00-16:00 sati; prvi utorak i druga srijeda u mjesecu od 10:00-18:00 sati. Telefon: 044/553-178 Liječnici: svi liječnici Odjela za kardiologiju i Odjela za pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom prema rasporedu za tekući mjesec Medicinske sestre:Kristina Šnihur, bacc.med.techn.Vesna Brigljević, med.sestra

Pročitajte više

interna poliklinika – ambulanta za EKG

AMBULANTA ZA EKG (nije potrebno naručivanje): Rad ambulante: ponedjeljak – petak od 8:00-16:00 (prizemlje zgrade Ginekologije), prvi utorak, druga srijeda i treći četvrtak u mjesecu od 11:00-18:00 sati Telefon: 044/553-255 – srijedom od 11:00-19:00 sati (prizemlje zgrade Nove interne) Telefon: 044/553-182 Snimanje EKG-a: 8:00-15:30 satiOčitavanje nalaza: 14:30-16:00 satiPodizanje nalaza na šalteru u zgradi Stare interne.

Pročitajte više

interna poliklinika – ambulanta za ehokardiografiju

AMBULANTA ZA EHOKARDIOGRAFIJU – prema rasporedu za tekući mjesecRad ambulante: 8:00-16:00; treći četvrtak u mjesecu od 10:00-18:00 sati Telefon: 044/553-184 Liječnici:Ivan Horvat, dr.med., spec.internist – kardiologPrim. dr. sc. Diana Balenović, dr.med., spec.internist – kardiologDinko Šolić, dr.med., spec.internist – kardiologIvana Šmit, dr.med., spec.internist – kardiolog Medicinske sestre: Krinstina Šnihur, bacc.med.techn.Katica Blažinić, med.sestra ONKOLOŠKI BOLESNICIUZV srca na…

Pročitajte više

dermatovenerologija – opća ambulanta

Ambulanta 1 Zlatko Muža, dr. med. Radno vrijeme: ponedjeljak 12:oo – 20:oo hutorak – petak 8:oo – 16:oo h Ambulanta 2 Mira Stambolija, dr. med. Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 8:oo – 16:oo h utorak i četvrtak 12:oo – 20:oo h Ambulanta 3 Ivana Čulav Košćak, dr. med. Radno vrijeme: ponedjeljak 12:oo – 20:oo hutorak…

Pročitajte više