Radno vrijeme: svaki dan (u previjalištu).

Liječenje i čišćenje ulkusa.

Telefon na koji bolesnici mogu dobiti informacije o radu ambulanti na našem odjelu je sljedeći: 044 811 640.