Voditelj: Željka Brodarec, dipl.med.techn. univ.mag.admin.sanit.

Telefon: 044 553 284

e-mail: ihi@obs.hr

Odjel centrelne sterilizacije, nadzor bolničkih infekcija i čistoće počinje s radom 2016.godine i u skolpu odjela imamo tri odsjeka s 12 zdravstvenih djelatnika i 70 ne zdravstvenih djelatnika.

Odsjek centralne sterilizacije počinje s radom 2004.godine u potpuno rekonstruiranom prostoru opremljena novim uređajima, a 2017.godine oprema sa dva nova uređaja za pranje i dezinfekciju instrumenata te sa dva autoklava za sterilizaciju instrumenata. Mjesečno se napravi oko 2000 sterilizacijskih jedinica sterilnog materijala za potrebe bolnice. Kapaciteti su i veći tako da možemo pružiti uslugu i drugim potražiteljima sterilnog medicinskog materijala. Na odsjeku su trenutno zaposlene šest medicinske sestre srednje stručne spreme i dvoje prvostupnika sestrinstva.

Zadaci bolničke sterilzacije su pravovremena opskrba sterilnim instrumentima, zavojnim materijalom i rubljem svih korisnika naše ustanove: operacijskih sala, stacionara, jedinica intenzivnog liječenja i dijagnostika.

Svakodnevno se vrši nadzora sterilizacijskih procesa te se nadzor dokumentra i pohranjivanje u arhivu sterilizacije,što daje sigurnost pacijentu, istovremeno i zdravstvenim djelatnicima.

Odsjek za nadzor bolničkih infekcija radi na suzbijanje, sprečavanje i kontrolu bolničkih infekcija te djeluje u suradnji s Povjerenstvom za suzbijanje, sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcije kojeg imenuje Upravno vijeće bolnice.

Povjerenstvo imenuje Timove za kontrolu bolničkih infekcija koje čine liječnik specijalista infektolog, mikrobiolog , voditelj Odjela Sterilizacije nadzora bolničkih infekcija i čistoće i sestra za kontrolu bolničkih infekcija.

Odjel za nadzor bolničkih infekcija:

– nadzire provedbe preporuka, postupaka i mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija redovitim izvidima (auditima) prema strukturiranim formularima Referentnog centra za bolničke infekcije

– educira zdravstvene i ne zdravstvene djelatnike, osobe na školovanju, bolesnike/korisnike i posjetitelje

– prati infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi prema utvrđenim prioritetima i izolatima od posebnog značenja

– pruža savjetodavnu i stručnu pomoć pri zbrinjavanju zdravstvenih radnika nakon profesionalne ekspozicije infektivnim bolestima uključujući one koje se prenose krvlju

– nadzire ostale mjere u sprječavanju bolničkih infekcija prema Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (85/2012)

– vodi i pohranjuje dokumentaciju

Odsjek čistoće oformljen je u svrhu centraliziranja djelatnika koji rade na poslovima čišćenja i serviranja hrane na bolničkim odjelima. Svi djelatnici u odsjeku čišćenja prošli su edukaciju “Patient room Program”u svrhu poboljšanja kvalitete čišćenja prostora gdje borave bolesnici, a djelatnici na poslovima serviranja hrane prošli su edukaciju HACCP ( sigurno rukovanje hranom kako bi ona bila ispravna za konzumente ) .

POVJERENSTVO ZA INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE
Martina Radmanović-Škrbić, dr.med. predsjednik
Željka Brodarec, dipl.med.techn., univ.mag.admin sanit.
Robert Cavrić, bacc.med.techn.
E-mail: ihi@obs.hr